YK:n aavikoitumissopimuksen pääsihteeri Suomeen

YK:n aavikoitumissopimuksen pääsihteeri Suomeen

Yhdistyneiden kansakuntien aavikoitumissopimuksen (UNCCD) pääsihteeri Ibrahim Thiaw vierailee Suomessa 27.tammikuuta.

Pääsihteeri Ibrahim Thiaw tapaa vierailunsa aikana ulkoministeri Pekka Haaviston ja kehityspolitiikasta vastaavan alivaltiosihteeri Elina Kalkun. Tapaamisten aiheita ovat muun muassa ilmasto- ja ympäristöturvallisuus sekä Suomen ja UNCCD:n välinen yhteistyö. Lisäksi keskustellaan UNCCD:n toimista liittyen maan omistus- ja hallintaoikeuksiin, maaperän köyhtymisen ehkäisemiseen ja siihen varautumiseen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

Pääsihteeri käy keskusteluja myös YK:n aavikoitumissopimuksen hyvän tahdon lähettilään, presidentti Tarja Halosen sekä ympäristöministeriön valtiosihteeri Terhi Lehtosen kanssa.

Aavikoitumissopimus on yksi vuonna 1992 Riossa laadituista kolmesta ympäristösopimuksesta. Sopimuksella pyritään ehkäisemään aavikoitumista, kuivuutta ja maaperän köyhtymistä sekä edistämään kestävää maankäyttöä. Aavikoituminen vaikuttaa myös ilmastonmuutokseen. Kyseessä on ainoa mittava ympäristösopimus, joka tarkastelee samanaikaisesti sekä ympäristö- että sosiaalisia kysymyksiä. Sopimus tukee myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa.

UNCCD on Suomen pitkäaikainen kumppani. Suomi on edistänyt aavikoitumissopimuksen toimeenpanossa erityisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa. Naiset tuottavat pääosan ruoasta, mutta monesti heiltä puuttuu oikeus omistaa maata ja osallistua päätöksentekoon. Tämä on ongelma sekä tasa-arvon että luonnonvarojen kestävän käytön näkökulmasta. Suomen EU-puheenjohtajakaudella maanomistuskysymykset olivat ensimmäistä kertaa aavikoitumissopimuksen osapuolikokouksen asialistalla syyskuussa.

Lisätietoja: vastuuvirkamies Katharina Bäckman puh. +358 295 350 146 sekä tiedottaja Eija Palosuo puh. +358 295 351 961 (haastattelupyynnöt).

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi