Yhteinen lehdistötiedote: Pohjoismaiden ulkoministerit vastaanottavat raportin pohjoismaisesta yhteistyöstä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla

Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan ulkoministerit päättivät 30.10.2019 pyytää islantilaista Björn Bjarnasonia laatimaan riippumattoman, ei-sitovia ehdotuksia sisältävän selvityksen pohjoismaisen yhteistyön kehittämisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Norjalaisen Thorvald Stoltenbergin kymmenen vuotta sitten laatiman vastaavanlaisen raportin suosituksista suuri osa on jo toteutettu.

2.12.2019 annetussa toimeksiannossa Bjarnasonia pyydettiin keskittymään erityisesti yhteistyöhön, joka käsittelee globaalia ilmastonmuutosta, hybridiuhkia ja kyberasioita sekä multilateralismin ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen vahvistamista ja uudistamista. Lisäksi toimeksiannossa määrättiin, että raportin ja sen ehdotusten tulisi olla valmiit vuoden 2020 puoliväliin mennessä. Työssään Bjarnasonilla oli tukena joukko asiantuntijoita ja analyytikoita, jotka edustivat kutakin viittä Pohjoismaata.

Pohjoismaiden ulkoministerit haluavat kiittää Bjarnasonia tämän tekemästä tärkeästä työstä ja odottavat mielenkiinnolla tilaisuutta tutustua raportin suosituksiin. Ministerit tulevat keskustelemaan konkreettisista ehdotuksista virallisesti Kööpenhaminassa Tanskan johdolla järjestettävässä N5-yhteistyön kokouksessa syyskuussa.

Raportti: Nordic Foreign and Security Policy 2020 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf , englanniksi)