Generalförsamling för initiativ mot kärnterrorism (GICNT) i Finland

Generalförsamling för initiativ mot kärnterrorism (GICNT) i Finland

Pressmeddelande 153/2015
11.6.2015

En generalförsamling för Initiativet för bekämpning av kärnterrorism (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, GICNT) ordnas i Finlandiahuset i Helsingfors den 16–17 juni 2015. Ledarna för delegationerna representerar hög tjänstemannanivå. Dessutom har nästan 200 experter inom olika områden från 62 länder och fem internationella organisationer anmält sig till mötet.

Generalförsamlingen är initiativets högsta beslutsfattande organ där man fastställer prioriteringarna för verksamheten för de två kommande åren.

I Helsingfors ordnades i januari inom ramen för initiativet en tre dagars "Northern Lights" övning som sammanförde kärnbranschens experter samt polis-, tull och gränsmyndigheter från 25 länder för att de skulle få bekanta sig med sätt att upptäcka radioaktiva material och kärnmaterial som hamnat i fel händer.  

GICNT är ett av Förenta staterna och Ryssland år 2006 startat initiativ, vars mål är att hindra terrorister från att skaffa, transportera och använda kärnmaterial eller radioaktiva material. Syftet är att stärka partnerländernas nationella beredskap samt att förbättra förutsättningarna för internationellt samarbete. Idag hör 86 länder till GICNT och ordförandeskapet delas parallellt av Förenta staterna och Ryssland. Inom ramen för initiativet ordnas internationella expertmöten samt övningar.

Initiativets engelskspråkiga webbplats finns på adressen: www.gicnt.org.

För mera information: ambassadören för vapenkontroll Klaus Korhonen, tfn 0295 351 828, ambassadrådet Lauri Hirvonen 0295 351 794 och projektassistent Mikko Räkköläinen, tfn 0295 351 807

Tässä palvelussa myös