Ydinaseriisunnan kansainvälisen verifikaatiokumppanuuden asiantuntijakokous Suomessa

Ulkoministeriö ja Säteilyturvakeskus isännöivät ydinaseriisunnan kansainvälisen verifikaatiokumppa-nuuden (International Partnership for Nuclear Disarmament Verification, IPNDV) työryhmäkokouksen 5.-7.3.2019 Finlandia-talolla.

Verifikaatiokumppanuus perustuu Yhdysvaltain aloitteeseen ja sen ensimmäinen kokous pidettiin keväällä 2015 Washingtonissa. Kumppanuuden tarkoituksena on edistää ydinaseriisuntaa. Verifikaatiokumppanuudessa on mukana sekä ydinaseettomia maita että ydinasevaltioita, yhteensä yli 25 maata.

Ydinaseriisunta ei ole mahdollista ilman vahvaa todentamista. Verifikaation merkitys ydinaseriisunnalle lisääntyy entisestään ja sen luotettavuus voi vahvistua ydinaseettomien maiden osallistumisen myötä.

Asevalvontasopimusten verifikaatiossa on tähän asti keskitytty ydinaseiden ja niiden kantolaitteiden määrällisten rajoitusten noudattamista koskevien määräysten valvontaan ja todentamiseen. Verifikaatiokumppanuuden tavoitteena on kehittää keinoja ja toimintatapoja, joilla ydinaseiden hajottaminen ja niiden osien tuhoaminen voidaan varmistaa.

Suomi on ollut mukana ydinaseriisunnan kansainvälisessä verifikaatiokumppanuudessa alusta lähtien. Suomesta kumppanuuteen ovat osallistuneet ulkoministeriö, Säteilyturvakeskus sekä Puolustusvoimat.

Lisätietoja: suurlähettiläs Jarmo Viinanen/UM, p. 0295 352028 ja johtava asiantuntija Kari Peräjärvi/STUK p. 09-75988705. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi ja Säteilyturvakeskuksen sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@stuk.fi