WTO-neuvottelukierroksen valmistelut etenevät hyvin

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi on tyytyväinen Yhdysvalloissa käymiinsä kauppapoliittisiin neuvotteluihin. Sasi tapasi Washingtonissa 9.-10. heinäkuuta Yhdysvaltain pääkauppaneuvottelija Robert Zoellickin, kauppaministeri Donald Evansin ja varaulkoministeri Alan Larsonin.

Neuvottelujen keskeinen kysymys oli EU:n ja Yhdysvaltain valmistautuminen Maailman kauppajärjestön WTO:n marraskuussa pidettävään ministerikokoukseen Dohassa. Suomi ja Yhdysvallat korostivat kumpikin uuden kierroksen käynnistämisen tärkeyttä.

Sasi totesi yhteistyön Yhdysvaltain presidentti George W. Bushin uuden hallinnon kanssa toimivan kauppapolitiikassa hyvin. Aiempi EU:n ja Yhdysvaltain vastakkainasettelu on muuttunut rakentavaksi yhteistyöksi. Kauppapoliittisia ongelmia pyritään nyt arvioimaan ja ratkaisemaan yhdessä. Varsinkin WTO-kysymyksissä arvioimme toistemme kantoja positiivisessa sävyssä ja esitämme kriittiset kommenttimme siten, että kumpikin osapuoli voisi kehittää kantojaan täsmällisempään ja paremmin yleisesti hyväksyttävään suuntaan, totesi Sasi.

Kierroksen asioista olivat esillä erityisesti tullien alentaminen ja markkinoille pääsyn helpottaminen, työelämän perusoikeudet, ympäristökysymykset, investoinnit ja kilpailusäännöt.

Lisäksi keskusteltiin kehitysmaiden etujen huomioonottamisesta ja siitä, että kierroksen tulee olla myös niiden kannalta tasapuolinen. Sasin mielestä seuraavasta WTO-neuvottelukierroksesta voitaisiinkin tehdä erityisesti "kehityskierros"(development round).

Keskustelujen perusteella Sasi totesi olevansa optimistinen sen suhteen, että uusi neuvottelukierros voidaan käynnistää Dohassa.

Ajankohtaisista kauppakiistoista Sasi otti esille erityisesti Yhdysvaltain ulkomaisen teräksen tuontiin kohdistuvan tutkinnan. Sasin mukaan rajoitusten asettaminen teräksen tuonnille olisi haitallista kauppaneuvottelujen ilmapiirille eikä se edistäisi Yhdysvaltojen terästeollisuuden välttämätöntä rakenneuudistusta. Kauppaministeri Evans korosti amerikkalaisten kiinnostusta pohjoismaiseen helikopterihankintaan.

Lisätietoja: erityisavustaja Timo Jaatinen, puh:. 040-8376794, ja lehdistöavustaja Paula Parviainen, puh: 040-571 9370.

WTO