WEU:n kriisinhallintakokemus EU:n käyttöön

Länsi-Euroopan unionin WEU:n ulko- ja puolustusministerikokouksessa Portossa keskusteltiin WEU:n hankkimasta kriisinhallintakokemuksesta, jota voidaan käyttää hyväksi Euroopan unionin kehittäessä omaa kriisihallintatoimintaansa.

Suomi korostaa neljää asiaa, joista EU:lle olisi hyötyä, totesi UM:n valtiosihteeri Jukka Valtasaari. Ensiksikin WEU:n puitteissa on käyty erinomaisen hyödyllistä vuoropuhelua eurooppalaista ja transatlanttista aluetta koskevista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Siihen on osallistunut laaja joukko maita, ja EU:n tulisi jatkaa tätä vuoropuhelua kaikkien halukkaiden kanssa, jotka ovat varautuneet myötävaikuttamaan kriisinhallintaan.

Toiseksi on käynyt selväksi, että menestyksellinen kriisinhallinta edellyttää yhteistyötä eri maiden kesken riippumatta niiden suhteesta EU:hun tai Natoon. Kolmanneksi WEU:n ja Naton yhteistyöjärjestelyjä tulee käyttää hyödyksi EU:n ja Naton kriisinhallintayhteistyössä ja neljänneksi EU:n kriisinhallinnan kehittämisessä tulee käyttää hyväksi WEU:n työtä, jossa on selvitetty yksityiskohtaisesti kriisinhallintaan käytettävissä olevia voimavaroja ja tilanteita, joihin kriisinhallinnassa pitää varautua. Muun muassa Kosovon kokemusten perusteella siviilikriisinhallinnasta on tullut pysyvä osa kriisinhallintaa, Valtasaari korosti.

WEU-järjestö varautuu supistamaan toimintaansa EU:n kriisinhallintatoiminnan kehittyessä. Järjestöön kuuluu 10 EU-maata, jotka ovat myös Naton jäseniä. Suomi on WEU:n tarkkailija.

NATO
WEU