Antalet visum som behandlades 2014 minskade med 23 procent jämfört med året innan

Antalet visum som behandlades 2014 minskade med 23 procent jämfört med året innan

Pressmeddelande 9/2015
14.1.2015

Finlands utlandsbeskickningar och viseringscentralen i Kouvola behandlade ifjol sammanlagt 1 204 948 ansökningar om visum, vilket är 23 procent mindre än 2013 och vilket kan jämföras med antalet viseringsansökningar 2011. På minskningen av antalet viseringsansökningar under det gångna året inverkade de ändringar i Ryssland som var en följd av den ogynnsamma ekonomiska utvecklingen, i synnerhet minskningen av antalet turister i takt med försvagningen av rubelkursen 

Fortfarande togs över 90 procent av alla viseringsansökningar emot i Ryssland.

Antalet viseringsansökningar 
i Ryssland 2014

Minskning jämfört med föregående år

Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg  914 309

-27%

Finlands ambassad i Moskva  112 720

-21%

Generalkonsulatet i S:t Petersburgs kontor i

-27%

     Murmansk  47 163

     Petrozavodsk  65 323

Andra beskickningar som behandlat
över 6000 visumansökningar 2014

Antal

Ambassaden i Kiev

13 773

Generalkonsulatet i Shanghai

 7 224

Ambassaden i Bangkok

 7 447

Ambassaden i Peking

 7 165

Ambassaden i New Delhi

 6 115

Vid Finlands beskickningar avslogs ifjol sammanlagt 11 296 ansökningar, vilket är ca en procent av alla visumansökningar.

Antalet viseringsansökningar har ökat i jämn takt ända till 2013. År 2009 togs det emot 795 936 ansökningar och 2010 överskred ansökningarna miljongränsen (1 020 400). Det gällande rekordet för antalet viseringsansökningar uppnåddes 2013, då man tog emot över 1,56 miljoner ansökningar.

För mera information: Ställföreträdande enhetschef Kim Kuivalainen, utrikesministeriets enhet för pass- och visumärenden, tfn 0295 351 793.