Myndigheternas utredning om kidnappningen av en finländare i Afghanistan fortgår

Myndigheternas utredning om kidnappningen av en finländare i Afghanistan fortgår

Pressmeddelande 94/2017
21.5.2017

Utrikesministeriet har arbetat sedan natten mot söndagen för att reda ut vad som hänt finländaren som kidnappades i Afghanistans huvudstad Kabul på lördagen.

Utrikesministeriet tog i bruk sitt situationsrum tidigt på söndag morgon. I arbetet i Helsingfors deltar förutom utrikesministeriet också företrädare för bland annat polisen och försvarsmakten.

I Kabul leds verksamheten av Finlands ambassad.

De finländska myndigheterna har varit i kontakt med den kidnappades närstående och arbetsgivare.

Fastän medierna rapporterat om händelsernas förlopp kan inte de finländska myndigheterna på grund av säkerhetsaspekter, integritetsskydd och skäl som har att göra med utredningen ge detaljerade uppgifter om händelserna eller om inblandade personer.

Utrikesministeriet påminner om att det i Afghanistan förekommer en risk för kidnappningar av utlänningar och personer som antas vara förmögna. Det varnas också för kidnappningsrisken i ministeriets resemeddelande om Afghanistan.

Kontakt: utrikesministeriets mediejour, tel. 040 551 6571