Viisumin digitaaliseen leimaan liittyvä lakiesitys annettu eduskunnalle

Ulkoministeriö on valmistellut lakiesityksen, jossa ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset ulkoministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston toimivaltuuksista liittyen Suomen myöntämien viisumien turvaominaisuuksiin. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 17. helmikuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2022.

Sääntely perustuu EU-lainsäädännön mukaiseen velvoitteeseen siitä, että jäsenvaltioiden on lisättävä viisumeihin digitaalinen leima. Euroopan komissio on todennut EU-maiden myöntämien viisumeiden turvallisuuden vaarantuneen ja jäsenvaltioissa on havaittu lukuisia viisumien väärennystapauksia. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden myöntämien viisumeiden turvaominaisuuksia on parannettava.  Digitaalisen leiman varmenne suojaa viisumissa olevat tiedot muuttamiselta ja turvaa siten niiden aitouden ja eheyden. Digitaalisen leiman avulla viisumeiden väärinkäyttöä voidaan ehkäistä tehokkaammin.

Viisumin turvaominaisuuksia koskeva EU-sääntely on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, minkä takia kansallista lakia ei tarvitse muuttaa merkittävästi. Kansalliseen lakiin on kuitenkin lisättävä toimivaltuuksia koskeva sääntely, jotta EU-sääntelystä tulevat velvoitteet digitaalisen leiman lisäämisestä viisumiin voidaan kansallisesti toteuttaa

Esityksen mukaan ulkoministeriö vastaisi siitä, että Suomen myöntämät viisumit täyttävät EU-lainsäädännön mukaiset viisumille säädetyt turvaominaisuudet. Digi- ja väestötietovirastolla olisi toimivalta tuottaa viisumin digitaalisen leiman varmenne ja allekirjoituspalvelu.
 

Lisätietoja:

Minna-Kaisa Liukko, lainsäädäntöneuvos puh. +358 295 351 053

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.