Vihreän ilmastorahaston pääjohtaja Yannick Glemarec vierailee Suomessa

YK:n ilmastosopimuksen alaisen Vihreän ilmastorahaston (Green Climate Fund, GCF) pääjohtaja Yannick Glemarec vierailee Suomessa 30.–31. elokuuta.

Vihreä ilmastorahasto on yksi Suomen kansainvälisen ilmastorahoituksen pääkohteista. Pääjohtaja Glemarec tapaa vierailullaan ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen ja ulkoministeriön alivaltiosihteeri Elina Kalkun sekä suomalaisia ilmasto-, ympäristö- ja kehityspolitiikan vaikuttajia.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) pääjohtaja Leif Schulmanin ja ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furmanin kanssa Glemarec keskustelee alan tutkimustiedosta ja hiilineutraalia, resurssitehokasta yhteiskuntaa edistävistä innovaatioista. 

Pääjohtaja tapaa lisäksi eduskunnan energiaremonttiryhmän edustajia. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttisen kanssa esillä on kestävän kehityksen rahoitus ja erityisedustaja Pekka Morenin kanssa kansainvälinen valtiovarainministerien ilmastokoalitio.

Suomi tunnetaan maailmalla korkeatasoisesta meteorologiaosaamisesta. Glemarec vierailee käyntinsä aikana mittalaitteita ja -järjestelmiä valmistavan Vaisala Oyj:n tuotekehitys- ja innovaatiokeskuksessa sekä tapaa Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoita. 

Vihreä ilmastorahasto GCF:

  • Vihreä ilmastorahasto (Green Climate Fund, GCF) on maailman suurin ilmastorahasto ja YK:n ilmastosopimuksen virallinen rahoitusmekanismi. 
  • Rahaston päätavoitteena on tukea kehittyvien maiden vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä. 
  • YK:n ilmastosopimusten osapuolena Suomi on sitoutunut kansainväliseen ilmastotyöhön. Suomen tuki GCF:lle vuosina 2020–2023 on yhteensä 100 miljoonaa euroa. 
  • GCF:n rahoitus kohdistuu tasapuolisesti ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimiin. Äärimmäisten sääilmiöiden myötä sopeutumisrahoituksen tarve on kasvanut, erityisesti kaikkein köyhimmissä maissa. Toimien kiireellisyyttä korostaa hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 9. elokuuta julkaisema raportti, jonka mukaan ilmastonmuutos etenee aiempia arvioita nopeammin.
  • Meneillään on GCF-rahaston ensimmäinen lisärahoituskausi. Tähän mennessä hyväksyttyjä hankkeita ja ohjelmia on 177. Niiden odotetaan tuottavan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä hyötyjä 500 miljoonalle ihmiselle sekä vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä 1,8 miljardia hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Vuonna 2020 GCF-hankkeita toteutettiin 77 maassa.

Lisätietoja:
Ilmastosuurlähettiläs Jan Wahlberg, puh. +358 50 567 7090
Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.