Gröna klimatfonden får 9,3 miljarder US-dollar – av Finland 80 miljoner euro

Gröna klimatfonden får 9,3 miljarder US-dollar – av Finland 80 miljoner euro

Pressmeddelande 262/2014
20.11.2014

Vid den konferens på hög nivå som anslutades i Berlin idag den 20 november gavs betydande finansieringslöften till den gröna klimatfonden: det handlar om sammanlagt 9,3 miljarder US-dollar, det vill säga ungefär 7,4 miljarder euro, under perioden 2015-2018. Syftet med fonden är att rättvist stödja utvecklingsländernas åtgärder för att de ska kunna dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den.

I det här skedet deltar 21 länder. De största finansiärerna är USA (3 miljarder USD) och Storbritannien (720 miljoner engelska pund). Frankrike och Sverige har redan tidigare lovat stå för anmärkningsvärda finansieringsinsatser. Finansieringen består av gåvobistånd, förutom när det gäller Frankrike. Vid sidan av de traditionella biståndsgivarländerna anmälde också vissa växande ekonomier och utvecklingsländer att de deltar i finansieringen, såsom Sydkorea, Mexiko och Panama.

Finland uppgav 80 miljoner euro som sitt mål för perioden 2015-2018. Det första årets andel uppgår till 34,7 miljoner euro. Finlands andel är i sin helhet gåvobistånd, och den första delen kommer att finansieras med intäkter från utsläppshandeln.

”Den gröna klimatfonden är ett viktigt sätt för Finland att delta i arbetet mot klimatförändringen. Den erbjuder samtidigt möjligheten att främja kolsnål ekonomi och hållbar utveckling i utvecklingsländerna samt att effektivt utnyttja intäkterna från utsläppshandeln”, säger utvecklingsminister Sirpa Paatero.

De länder som gett finansieringslöften kan senare utöka dem, och nya länder kan ansluta sig till givarskaran. Bland annat Kanada och flera latinamerikanska länder planerar att avge finansieringslöften under den närmaste framtiden. Också privata finansiärer kan delta i fondens verksamhet.

”För klimatförhandlingarnas stämning är det viktigt att den första finansieringsomgången lyckas. Berlinkonferensens resultat gör att förtroendet mellan parterna är större vid mötet i Lima, och därmed också tron på att Parisavtalet blir verklighet”, anser miljöminister Sanni Grahn-Laasonen.

Den gröna klimatfonden grundades inför det internationella klimatavtalet år 2010, och förhandlingar om det första finansieringspaketet kom igång sommaren 2014. Fonden kommer att förfoga över en bred uppsättning finansieringsinstrument, gåvobistånd och lånebistånd. Den har också som uppgift att främja tillgången till privata investeringar.

För mera information: ambassadråd Juha Pyykkö, utrikesministeriet, tfn 0295 351 441, specialforskare Folke Sundman, utrikesministeriet, tfn 0295 351 035, och utvecklingsminister Paateros specialmedarbetare Sonja Kekkonen, utrikesministeriet, tfn 050 455 4680, fornamn.efternamn@formin.fi.

Miljöministerns specialmedarbetare Aino Salo, miljöministeriet, tfn 050 3069 599, huvudförhandlare Harri Laurikka, miljöministeriet, tfn 0295 250 156, fornamn.efternamn@ymparisto.fi.

Tässä palvelussa myös