Det nystartade Arktiska ekonomiska rådets uppgift är att främja hållbar utveckling inom arktiska områden

Det nystartade Arktiska ekonomiska rådets uppgift är att främja hållbar utveckling inom arktiska områden

Pressmeddelande 187/2014
29.8.2014

Det ekonomiska rådet (Arctic Economic Council) bestående av åtta arktiska länder och sex arktiska ursprungsfolk håller sitt första möte den 1-3 september i Iqaluit i Kanada.

Arktiska ekonomiska rådet har som uppgift att främja hållbar ekonomisk tillväxt och miljöskydd samt stärka social hållbarhet inom arktiska områden. I centrum för rådets kommande arbete står förbättrandet av ursprungsbefolkningens och sm-företagens ekonomiska verksamhetsförutsättningar, minskningen av handelshinder och stödjande av en hållbar ekonomisk verksamhet. Rådet kan också behandla andra ärenden som det anser vara aktuella.

Arktiska ekonomiska rådet har grundats med biträde av Arktiska rådet men det planeras vara självständigt och oberoende av Arktiska rådet. Representanter för medlemsstaternas regeringar i Arktiska rådet samt näringslivsrepresentanter för Arktiska ekonomiska rådet har som syfte att träffas med jämna mellanrum för att diskutera det arktiska områdets ekonomiska utveckling.

Finlands näringslivsrepresentanter i Arktiska ekonomiska rådet är verkställande direktör Tero Vauraste, Arctia Shipping, marknadsföringsdirektör Rauno Posio, Lapland Safaris samt verkställande direktör Ingmar E. Haga, Agnico Eagle Finland.

Finland har ställt sig till förfogande för ledarskapsposten för Arktiska ekonomiska rådet.   Finlands mål är att etablera det ekonomiska rådets verksamhet och definiera dess roll i förhållande till Arktiska rådet samt till andra sammanslutningar och organisationer. Finlands styrkor är kompetensen i anslutning till arktisk affärsverksamhet och miljöskydd samt Finlands kommande ordförandeskap i Arktista rådet 2017-2019.

Arktiska rådet är det viktigaste forumet för behandling av arktiska frågor. Ordinarie medlemmar i rådet är de nordiska länderna, Kanada, Ryssland och Förenta staterna samt ständiga deltagare organisationer som representerar områdets sex ursprungsfolk. Observatörer i rådet är 12 europeiska och asiatiska stater samt Europeiska unionen. I Arktiska rådets arbete kombineras arktisk miljöuppföljning, identifiering av kontaminationsrisker, förebyggande av miljöolyckor, hållbar utveckling, bevarande av naturens mångfald och specifika frågor för de arktiska havsområdena.

För mera information: verkställande direktör Tero Vauraste, Arctia Shipping, tfn 030 620 7000, marknadsföringsdirektör Rauno Posio, Lapland Safaris, tfn 040 547 5070, verkställande direktör Ingmar E. Haga, Agnico Eagle Finland, tfn 040 700 3518