Vapaakauppasopimus Singaporen kanssa avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia Kaakkois-Aasiassa

Vapaakauppasopimus Singaporen kanssa avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia Kaakkois-Aasiassa

EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus tulee voimaan 21.11.2019.

”Kyseessä on ensimmäinen EU:n ja ASEAN-maan kahdenvälinen kauppasopimus, jonka voimaantulo luo perustan EU:n kauppasopimusverkoston vahvistamiselle Kaakkois-Aasiassa”, korostaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.  

”Singapore tarjoaa kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisten yritysten vahvuusalueilla, kuten terveyden- ja vanhustenhoito, digitalisaatio ja uusiutuva energia”, ministeri Skinnari jatkaa.

Sopimus purkaa teknisiä kaupanesteitä, poistaa tulleja ja avaa mahdollisuuksia sekä palvelukaupassa että julkisten hankintojen markkinoilla.  Sopimuksen osapuolet sitoutuvat lisäksi ylläpitämään ja edistämään ympäristöä ja työelämää koskevia normeja.

Singapore on avoin talous, ja se soveltaa jo nyt tullittomuutta valtaosaan tavarakaupan nimikkeistä. Vapaakauppasopimus kuitenkin takaa sitoutumisen tullittomuuteen, minkä lisäksi Singapore sitoutuu poistamaan viimeistään viiden vuoden kuluessa lähes kaikki jäljellä olevat tullit.

Tällä hetkellä noin puolet singaporelaistuotteiden tuonnista EU-alueelle on tullivapaata. Sopimuksen voimaantulon myötä EU vapauttaa heti 80 prosenttia Singaporen tuonnista. Kauppa vapautuu lähes kokonaan 3–5 vuoden siirtymäaikojen jälkeen.

Palvelukaupan osuus Singaporen taloudesta on noin 75 prosenttia. Mahdollisuudet palvelukaupan kasvattamiseksi voidaan katsoa sopimuksen tärkeimmiksi saavutuksiksi. Singapore avaa markkinoitaan useilla Suomelle tärkeillä vientialoilla, kuten rakennuspalveluissa, IT-palveluissa sekä tutkimus- ja kehityspalveluissa. Lisäksi sopimus avaa uusia mahdollisuuksia ympäristöpalvelujen viennille.

Yrityksillä on jo nyt verrattain hyvä pääsy Singaporen julkisiin hankintoihin. Vapaakauppasopimus lisää markkinoillepääsyn mahdollisuuksia sisällyttämällä sopimukseen uusia hankintayksikköjä ja alentamalla avoimien tarjouskilpailujen kynnysarvoja. Sopimus parantaa myös Singaporen hankintamenettelyjen läpinäkyvyyttä.

Singapore on Suomen ja EU:n suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa. Vuonna 2018 Suomen tavarakaupan viennin arvo oli 186 miljoonaa euroa ja tuonnin arvo 167 miljoonaa euroa. Palvelukaupan viennin arvo oli puolestaan 361 miljoonaa euroa ja tuonnin arvo 266 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja: vastuuvirkamies Saara Harju, markkinoillepääsy-yksikkö, 0295 350 319.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi