Vammaistyön kansainvälinen rahoittajaverkosto kokoontuu Helsingissä

Vammaistyön kansainvälinen rahoittajaverkosto kokoontuu Helsingissä

Ulkoministeriö isännöi Global Action on Disability (GLAD) -verkoston kokouksen Helsingissä 31.1.–2.2. yhdessä Abilis-säätiön kanssa. Konferenssi tuo Helsinkiin yli 90 merkittävää kansainvälistä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun toimijaa sekä rahoittajaa.

”Suomi haluaa kiinnittää huomiota vammaisten asemaan humanitaarisissa kriiseissä. Humanitaarisen avun tarve on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, ja haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät altistuvat helposti väkivallalle tai jäävät vaille tarvitsemaansa apua”, sanoo kokouksen avaava ministeri Kai Mykkänen.

Kansainvälinen, rahoittajista muodostuva GLAD-verkosto kokoontuu nyt toista kertaa. Sen jäseninä on valtioita, yksityissektorin toimijoita, säätiöitä, YK-järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä, jotka ovat sitoutuneet edistämään vammaisten asemaa kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa.  Helsingissä edustettuina ovat muun muassa Euroopan komissio, UNDP, UNICEF, UN WOMEN, WHO, Maailmanpankki, Kansainvälinen Punainen Risti sekä Kuurojen maailmanliitto. Puheenjohtajamaa Australian kehitysministeri Concetta Fierravanti-Wells osallistuu kokoukseen.

Verkoston tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia ja niitä koskevan YK:n yleissopimuksen (Convention of the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) toimeenpanoa, vähentää eriarvoisuutta ja varmistaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen myös vammaisten henkilöiden kohdalla. Helsingin kokouksessa etualalla ovat koulutus, humanitaarinen toiminta ja sosiaaliturva.

Suomi on kolmen vuosikymmenen ajan tehnyt kansainvälisesti uraauurtavaa työtä vammaisten aseman parantamiseksi kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kautta. Suomi tukee GLAD-verkoston lisäksi muitakin kansainvälisiä toimijoita, kuten YK:n vammaiskumppanuusrahastoa, jonka suurin yksittäinen rahoittaja Suomi on.

Addressing Rights of Persons with Disabilities in Finnish Development Cooperation (PDF, englanniksi)

Lisätietoja: kehityspolitiikan neuvonantaja Katariina Sario, toimialapolitiikan yksikkö, puh.  050 462 0205.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

Muualla verkossa