Statssekreterare Valtasaari blir ambassadör för Washington

Republikens president har utnämnt statssekreterare Jukka Valtasaari till ambassadör för Washington fr.o.m. 1 oktober.

Jukka Valtasaaris Curriculum vitae