Statssekreterare Peter Stenlund till stödkonferensen för Ukraina i Kiev

Statssekreterare Peter Stenlund till stödkonferensen för Ukraina i Kiev

Pressmeddelande 115/2014
27.4.2015

Utrikesministeriets statssekreterare Peter Stenlund representerar Finland vid den internationella stödkonferens för Ukraina som ordnas i Kiev den 28 april. Syftet med evenemanget är att samordna det internationella samfundets stöd till Ukraina samt att förmedla information mellan Ukrainas förvaltning och bidragsgivarna.

Under krisen åren 2014-2015 har Finland stött Ukraina med över 14 miljoner euro. Finlands stöd består av utvecklingssamarbetsprojekt, finansiering till internationella organisationer och experthjälp. Finland har styrt sitt stöd till bland annat humanitärt arbete, energieffektivitetsprojekt samt till främjande av god förvaltning och demokrati.

I Finlands stöd ingår 2,5 miljoner euro humanitärt bistånd till civila som drabbats av konflikten i östra Ukraina. Finland är också en av de största bidragsgivarna inom OSSE:s övervakningsinsats med två miljoner euro frivilligfinansiering och sina utsända observatörer. Syftet är att öka antalet finländska observatörer i övervakningsinsatsen till cirka 30.

Ukraina behöver det internationella samfundets stöd på grund av problemen som den militära konflikten medfört, det försvårade ekonomiska läget och för de reformer som landet är i desperat behov av. Nästan två miljoner civila har redan flytt konflikten i östra Ukraina.

För mera information: handelsrådet Mia Hurtta, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn 0295 351 124.