Statssekreterare Peter Stenlund till EGP:s utrikesministermöte i Barcelona

Statssekreterare Peter Stenlund till EGP:s utrikesministermöte i Barcelona

Pressmeddelande 99/2015
10.4.2015

Statssekreterare Peter Stenlund representerar Finland vid utrikesministermötet som behandlar den europeiska grannskapspolitiken (EGP) i Barcelona måndagen den 13 april. På mötet förs det diskussion med det södra grannskapets länder om deras synpunkter och önskningar gällande reformeringen av grannskapspolitiken.

Viktiga teman för Finland i reformeringen av grannskapspolitiken är bland annat gemensamma värderingar alltså demokrati, rättsstatsprincipen och stärkandet av mänskliga rättigheter, partnerländernas ägarskap, incitament som belönar en god utveckling samt stödjande av det civila samhället och, i synnerhet i det södra grannskapet, kvinnors möjligheter till deltagande.  

Europeiska grannskapspolitikens tredje reform inleddes i mars med ett konsultationsdokument som uppgjorts av kommissionen och EU:s utrikesförvaltning. EGP stöder politiska och ekonomiska reformer i sexton av EU:s grannstater med målet att främja fred, stabilitet och ekonomiskt välstånd.  EGP som skapats 2004 delas in i det södra och östra grannskapet. Till det södra hör Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Syrien, Tunisien och det ockuperade Palestinska området. Det östra grannskapet består av Moldavien, Ukraina och Vitryssland samt Armenien, Azerbajdzjan och Georgien.

Utvärderingen av det östra grannskapet fortsätter vid utrikesministermötet i Luxemburg den 20 april och vid toppmötet i Riga den 21−22 maj.

För mera information: Enhetschefen för enheten för Mellanöstern och Nordafrika Kirsikka Lehto-Asikainen tfn 0295 351 851