Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2020 – turvallisuus ja globaali vastuunkanto kuuluvat yhteen

Valtioneuvosto on hyväksynyt tänään ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja antanut sen eduskunnan käsiteltäväksi. Selonteossa arvioidaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä ja määritellään ulko- ja turvallisuuspoliittiset tavoitteet ja painopisteet, joita toimeenpanemalla valtioneuvosto vahvistaa Suomen turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ulkoministeri Haavisto pitää tärkeänä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalla vahvistetaan Suomen turvallisuutta ja hyvinvointia tilanteessa, jossa toimintaympäristömme on voimakkaassa muutoksessa. ”Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos ja pandemiat vaativat yhteistä vastuunkantoa. Yhteistyö sääntöpohjaisessa kansainvälisessä järjestelmässä on kuitenkin vaikeutunut, mikä on osittain seurausta suurvaltojen kilpailuksi kärjistyneestä toiminnasta” sanoo ulkoministeri Haavisto.  Omalla toiminnallaan Suomi osaltaan edistää ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä, vahvistaa monenkeskistä yhteistyötä, kantaa globaalia vastuuta ja rakentaa rauhaa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ihmisoikeusperustaista, eli Suomi arvioi ihmisoikeusvaikutuksia kaikessa toiminnassaan.

Tärkeä tavoite on, että kansallisin toimin ja kansainvälisellä yhteistyöllä estetään aseellisten konfliktien ja Suomen turvallisuutta ja yhteiskunnan toimintakykyä vaarantavien tilanteiden syntyminen sekä joutuminen sotilaalliseen konfliktiin. Tuotamme turvallisuutta ja osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskuntien kehittämiseksi. Tavoitteenamme on vakaampi, ennakoitavampi ja turvallisempi maailma.

Lisätietoja:

Joel Linnainmäki, ulkoministerin erityisavustaja, p. 050 478 2587 ja Sirpa Oksanen, lähetystöneuvos, p. 050 414 5349. 

Mediatiedustelut:

Otto Turtonen, ulkoministerin erityisavustaja, p. 050 514 5811.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2020(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)