Valtioneuvoston periaatepäätös: kotiutuslentoja on mahdollista tukea

Valtioneuvoston periaatepäätös: kotiutuslentoja on mahdollista tukea

Valtioneuvosto on koronaviruspandemian vuoksi tehnyt 24. maaliskuuta periaatepäätöksen, jonka pohjalta ulkoministeriö voi suunnitella kohtuuhintaisten kotiutuslentojen järjestämistä maista, joista matkailijoiden ei enää ole mahdollista palata Suomeen kaupallisilla yhteyksillä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti kotiutuslentoja voidaan tukea enintään 4 000 000 eurolla.

Ensisijainen vaihtoehto kotiinpaluulle ovat edelleen kaupalliset lentoyhteydet, joita on vielä saatavilla monista maista. Yhteistyötä erilaisten lisälentojen osalta tehdään myös tiiviisti sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden että muiden EU-maiden kanssa.  

Ulkoministeriö on viime päivinä kartoittanut matkailijoiden tilannetta maailmanlaajuisesti ja Suomen edustustot ovat auttaneet matkailijoita löytämään paluuyhteyksiä. Tuhansia matkailijoita on palannut hallituksen koronaviruspandemian vuoksi 16.3. antaman paluukehotuksen jälkeen.

Hallitus kehottaa kaikkia vielä maailmalla olevia matkailijoita tekemään matkustusilmoituksen(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja palaamaan Suomeen mahdollisimman pikaisesti vielä olemassa olevilla yhteyksillä. Matkustusilmoitusjärjestelmän kautta ulkoministeriö voi olla yhteydessä matkailijoihin ja jakaa tietoa muun muassa paluuyhteyksistä eri maista. Ulkoministeriö ja edustustot jatkavat matkailijoiden neuvontaa ja avustamista paluuasioissa ja jakavat tähän liittyvää tietoa sosiaalisen median kanavissaan.

Lisätietoa: yksikönpäällikkö Anu Pulkkinen, ajankohtaisviestintä, puh. +358 40 481 9880.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi