Statsrådet utnämnde Finlands kandidater för valet av domare och ad hoc-domare till Europeiska människorättsdomstolen

Statsrådet utnämnde Finlands kandidater för valet av domare och ad hoc-domare till Europeiska människorättsdomstolen

Pressmeddelande 278/2014
11.12.2014

Statsrådet utnämnde idag den 11 december vid sitt plenarsammanträde tre kandidater för Finlands domarmandat vid Europeiska människorättsdomstolen för den mandatperiod som börjar den 1 januari 2016.

Kandidaterna är juris kandidat, vicehäradshövding, högsta domstolens president Pauliine Koskelo, juris doktor, vicehäradshövding, hovrättsrådet Jukka Lindstedt och juris licentiat, vicehäradshövding, förvaltningsrådet Anne E. Niemi.

Europeiska människorättsdomstolen har lika många domare som antalet stater som är anslutna till Europakonventionen, med andra ord 47 stycken. Domarna väljs för nio år långa mandat och kan inte omväljas.

Listan över de kandidater som statsrådet har godkänt ges till den internationella rådgivande panel som i samband med Europarådet behandlar valet av domare. Panelen ger sitt konfidentiella utlåtande om kandidaternas kompetens. Till slut väljer Europarådets parlamentariska generalförsamling en av de domare som Finland har ställt upp.

Europakonventionen föreskriver också att ad hoc-domare ska utnämnas. Konventionsstaterna kan ge människorättsdomstolen en lista på 3-5 personer, av vilka domstolens president väljer ut en för att vara ställföreträdare för samma konventionsstats domare.

Statsrådet har idag utnämnt följande fem personer att verka som ad hoc-domare för den två år långa mandatperiod som börjar den 1 januari 2015: juris doktor, vicehäradshövding Pekka Aalto, juris doktor, vicehäradshövding Anna-Liisa Autio, juris doktor Jari Pirjola, juris licentiat, vicehäradshövding Mikko Puumalainen och juris doktor, vicehäradshövding Pasi Pölönen.

Ett offentligt anmälningsförfarande ordnades inför kandidatvalet. Nio personer anmälde sitt intresse för Finlands domarmandat och ad hoc-domaruppdrag.

Den sakkunnigdelegation som statsrådet tillsatte har bedömt personerna som anmälde sitt intresse för uppdragen. Delegationen består av representanter för statsrådets kansli, utrikesministeriet, justitieministeriet, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen och riksåklagarämbetet. Dessutom ingår representanter för universitetsenheter som erbjuder juridisk forskning och utbildning samt en representant för Finlands advokatförbund. Syftet med delegationen är att främja öppenhet och enhetlighet i Finlands interna beslutsfattande och att säkerställa en så hög kvalitet på kandidaterna som möjligt.

Europeiska människorättsdomstolen är belägen i Strasbourg, Frankrike. Dess uppgift är att övervaka att alla stater som är anslutna till Europakonventionen efterlever den. En konventionsstat, en privatperson eller en juridisk person kan lämna in klagomål till domstolen om man anser att ens rättigheter så som de garanteras i Europakonventionen har blivit kränkta.

För mera information: rättschef Päivi Kaukoranta, tfn 0295 351 144, utrikesministeriet

Läs mer: