Statsrådet Harri Holkeri uttryckte i sitt öppningstal en förhoppning om mera samarbete i FN med medborgare och företag

Statsrådet Harri Holkeri valdes 5.9.2000 enhälligt till president för FN:s 55:te generalförsamling.

I sitt öppningstal betonade Holkeri generalförsamlingens ansvar vid början av det nya årtusendet. Han efterlyste ett effektivare, starkare och öppnare FN, som kunde svara på dagens problem. Holkeri underströk att man omedelbart bör vidta åtgärder för att verkställa resultaten av toppmötet 6-8.9. Likaså bör man verkställa reformförslagen beträffande tryggandet av freden.

Enligt Holkeri förutsätter implementeringen av dessa omfattande uppgifter att FN reformeras. Detta kräver också ett närmare samarbete med medborgarsamhället, den privata sektorn och andra aktörer. Han konstaterade att informations- och teknologisektorn öppnar nya möjligheter på många delområden av utvecklingen.

I talet underströks den roll som generalförsamlingens president handhar för att upprätthålla såväl konsensus som arbetsdisciplin i syfte att åstadkomma resultat och för att hålla tidtabellen.

Statsrådet Harri Holkeris engelskspråkiga öppningstal 5.9.

Tilläggsuppgifter av utrikessekreterare Tuula Yrjölä vid generalkonsulatet i New York, tel. +1 917 362 1350,
e-post: tuula.yrjola@formin.fi


YK