Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille myönnetty

Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 911 000 euroa valtionavustusta kaikkiaan yhdeksälle ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimivalle järjestölle.

Valtion talousarvion 2018 momentilta 249050 (Eräät valtionavut) myönnettävän avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin.

Vuoden 2018 valtionavustusten haun painopisteet olivat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktien ehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä transatlanttinen yhteistyö. Valtionavustusten jako kansalaisjärjestöille on nyt toista kertaa toteutettu avoimeen hakumenettelyyn perustuen.

Hakemuksia saapui ministeriöön määräaikaan mennessä yhteensä 19 järjestöltä. Haetut avustukset olivat suuruudeltaan 20 000 – 400 000 euroa.

Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

  • Crisis Management Initiative
  • Ihmisoikeusliitto
  •  Laajan turvallisuuden verkosto ry
  • SaferGlobe
  • Suomen Atlantti-Seura
  • Suomen Punainen Risti
  • Suomen YK-liitto
  • World Federation of the Deaf ja
  • Ålands fredsinstitut.

Myönnetyt avustukset ovat yleisavustusta järjestöjen toimintaan vuodelle 2018. Avustus on harkinnanvaraista ja se myönnetään yksivuotisena.

Lisätietoja: : yksikönpäällikkö Erik af Hällström, puh. +358 295 350 906 sekä avustajaTerhi Paikkala, puh. +358 295 350 102, YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.