Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille vuodelle 2021 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 1 126 000 euroa valtionavustusta kaikkiaan neljälletoista ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimivalle järjestölle.

Valtion talousarvion 2021 momentilta 24.90.50 (Eräät valtionavut) myönnettävän avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin.

Vuoden 2021 valtionavustusten haun painopisteet olivat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö; konfliktinehkäisy, kriisinhallinta ja rauhanvälitys; ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus; Euroopan unioni globaalina toimijana; laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö sekä ilmastonmuutokseen liittyvät turvallisuusuhat.

Valtionavustusten jako kansalaisjärjestöille toteutettiin nyt viidettä kertaa avoimeen hakumenettelyyn perustuen.

Hakemuksia saapui ministeriöön määräaikaan mennessä yhteensä 18 järjestöltä. Haetut avustukset olivat suuruudeltaan 20 000–380 000 euroa.

Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

 • Crisis Management Initiative ry
 • Europpalainen Suomi ry
 • Finnwatch ry
 • Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry
 • Ihmisoikeusliitto ry
 • Laajan turvallisuuden verkosto ry WISE
 • Saamelaisneuvosto
 • SaferGlobe ry
 • Suomen Atlantti-Seura ry
 • Suomen Punainen Risti ry
 • Suomen Sadankomitea ry
 • Suomen YK-liitto ry
 • World Federation of the Deaf ry
 • Ålands fredsinstitut sr

Myönnetyt avustukset ovat yleisavustusta järjestöjen toimintaan vuodelle 2021. Avustus on harkinnanvaraista, ja se myönnetään yksivuotisena.

Lisätietoja: vastuuvirkamies Elina Karlsson, puh. + 358 295 35 0607, turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.