Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille vuodelle 2020 myönnetty

Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille vuodelle 2020 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 1 061 000 euroa valtionavustusta kaikkiaan kolmelletoista ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimivalle järjestölle.

Valtion talousarvion 2020 momentilta 24.90.50 (Eräät valtionavut) myönnettävän avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin.

Vuoden 2020 valtionavustusten haun painopisteet olivat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktien ehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö. Valtionavustusten jako kansalaisjärjestöille toteutettiin nyt neljättä kertaa avoimeen hakumenettelyyn perustuen.

Hakemuksia saapui ministeriöön määräaikaan mennessä yhteensä 29 järjestöltä. Haetut avustukset olivat suuruudeltaan 6 000–460 000 euroa.

Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

 • Crisis Management Initiative ry
 • Europpalainen Suomi ry
 • Finnwatch ry
 • Ihmisoikeusliitto ry
 • Laajan turvallisuuden verkosto ry WISE
 • Saamelaisneuvosto
 • SaferGlobe ry
 • Suomen Atlantti-Seura ry
 • Suomen Punainen Risti ry
 • Suomen UN Women ry
 • Suomen YK-liitto ry
 • World Federation of the Deaf ry
 • Ålands fredsinstitut sr

Myönnetyt avustukset ovat yleisavustusta järjestöjen toimintaan vuodelle 2020. Avustus on harkinnanvaraista, ja se myönnetään yksivuotisena.

Lisätietoja: vastuuvirkamies Anna Hakala, puh. + 358 295 350 468, turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö.