Valtionavustukset rauhantyöhön vuodelle 2020 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 200 000 euroa valtionavustusta rauhantyötä edistävään toimintaan kaikkiaan kahdeksalle järjestölle.

Valtion vuoden 2020 talousarvion momentilta 24.90.50 (Eräät valtionavut) myönnettävän avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy rauhantyön edistämiseen, Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin sekä yleisesti ulkoministeriön toimialaan.

Haun painopisteitä olivat naisten ja nuorten osallistumisen edistäminen rauhanprosesseissa (YKTN päätöslauselmat 1325 ja 2250), uskontojen ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, vesi- ja luonnonvaradiplomatia sekä rauhantyön sovellukset ja teknologiat. Rauhantyön valtionavustusten hakukierros järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Hakemuksia saapui ministeriöön määräaikaan mennessä yhteensä 14 järjestöltä. Haetut avustukset olivat suuruudeltaan 3 000 – 100 000 euroa.

Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille: 

  • Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry
  • SaferGlobe ry
  • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
  • Suomen Rauhanliitto
  • Suomen Sadankomitea ry
  • Suomen UN Women
  • Suomen YK-liitto ry
  • Suomen YMCA:n liitto ry (Suomen NMKY:n liitto ry)

Myönnetyt avustukset ovat yleisavustusta järjestöjen toimintaan vuodelle 2020. Avustus on harkinnanvaraista ja se myönnetään yksivuotisena.
Lisätietoja: YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö, pol-50@formin.fi.