Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuodelle 2022 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 445 000 euroa valtionavustusta kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Tukea saaneita järjestöjä oli tällä hakukierroksella 19 ja tuettuja hankkeita 22.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen suunnattujen valtionavustusten tarkoituksena on lisätä Euroopan unioniin liittyvää tietoutta Suomessa. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä osa EU-tiedon lisäämisessä ja siihen liittyvän keskustelun edistäjänä. Avustuksilla edistetään kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamista ja kansalaisten perustietoa Euroopan unioniin ja Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Vuoden 2022 hakukierroksen painopisteitä olivat

• Nuorten EU

• EU ihmisoikeustoimijana ja demokratian edistäjänä

• EU:n kestävä tulevaisuus – digitaalinen ja vihreä siirtymä

• EU:n globaali rooli, ulkosuhteet ja turvallisuuspolitiikka


Hakukierroksella painotettiin erityisesti hankkeiden viestinnällisyyttä. Hankkeiden tuottamien sisältöjen tulee olla käytettävissä maksutta. Myönnettyjen valtionavustusten suuruusluokka vaihteli 15 000–45 000 euron välillä hanketta kohden.

Tukea kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen haki määräaikaan mennessä 28 järjestöä 37 eri hankkeeseen. Avustusta myönnettiin 19 järjestölle yhteensä 22 hankkeeseen. Yksivuotinen avustus on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan tiedottamiseen. Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

Eettisen kaupan puolesta ry

Eläkeläiset ry

Eurooppalainen Suomi ry

Eurooppanuoret ry

European Youth Parliament - EYP Finland ry

Finnwatch ry

Kansanvalistusseura sr.

Kuurojen liitto ry

Nuorten Akatemia ry

SaferGlobe ry

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund

Suomen Romaniyhdistys ry

Suomen Sadankomitea ry

Suomen videovaikuttajat ry

Suomen YK-liitto ry

Valo-valmennusyhdistys ry

Yhteiset lapsemme ry

 

Lisätietoja: tiedottaja Sara Haalahti, + 358 295 350 089

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi