Största delen av visumen till Finland 2016 beviljades i Ryssland

Största delen av visumen till Finland 2016 beviljades i Ryssland

Pressmeddelande 18/2017
26.1.2017

Den allra största andelen av alla ansökningar om Schengenvisum till Finland lämnas fortfarande in i Ryssland. År 2016 kom 84 procent av visumansökningarna in i Ryssland medan övriga länder stod för 16 procent av ansökningarna. Finland beviljade totalt 540 920 visum 2016 varav 464 899 utfärdades i Ryssland.

Antalet Schengenvisum till Finland som utfärdades i Ryssland sjönk med 35 procent i jämförelse med 2015 då det utfärdades 715 920 visum. Allra flest visum utfärdades 2013 då Finlands beskickningar i Ryssland beviljade sammanlagt 1 490 191 visum. Orsaken till nedgången i antalet visumansökningar i Ryssland ligger sannolikt i den ekonomiska och politiska situationen. Å andra sidan väljer ryssarna nu allt oftare att resa i sitt närområde och många kommer till Finland för uppköp. I slutet av 2016 syntes vissa tecken på att den negativa trenden håller på att svänga.

Det fattades sammanlagt 1 034 negativa visumbeslut vid Finlands beskickningar i Ryssland förra året, vilket innebär att 0,22 procent av de inlämnade visumansökningarna fick avslag.

Schengenvisum utfärdas i Ryssland av Finlands ambassad i Moskva, av generalkonsulatet i S:t Petersburg och dess kontor i Murmansk och Petrozavodsk. Generalkonsulatet i S:t Petersburg utfärdar flest visum, 77 procent av alla Schengenvisum till Finland 2016. Visum utfärdades till 352 676 sökande medan siffran 2015 var 562 962.

Ambassaden i Moskva stod för 14 procent av Schengenvisumen till Finland med 63 314 utfärdade visum, medan siffran var 74 292 föregående år.

Vid kontoret i Petrozavodsk utfärdades 24 953 visum, vilket utgör 6 procent. År 2015 var motsvarande siffra 42 550 beviljade visum. Generalkonsulatets kontor i Petrozavodsk sköter visumärenden i Karelska republiken och representerar också Sverige och Nederländerna där.

Kontoret i Murmansk stod för 3 procent av de visum som beviljades till Finland i Ryssland, totalt 15 643 visum. Föregående år var antalet 25 126. Kontoret i Murmansk representerar också Island i visumärenden i Murmanskregionen.

Finland har lagt ut behandlingen av visum i Ryssland så att 94 procent av visumansökningarna lämnas in vid den externa tjänsteleverantören VFS Globals viseringscenter. Själva beslutsfattandet hör ändå till de finska myndigheternas ansvar och visumbesluten fattas alltid av utrikesförvaltningen. Ett visum utfärdat av ett Schengenland ger rätt att resa och uppehålla sig kortvarigt i alla länder i Schengenområdet.

Ytterligare information: Virpi, Kankare, ambassadråd, tfn 0295 351 772, enheten för inrese- och passärenden.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Tässä palvelussa myös