Vitrysslands vice utrikesminister Alena Kuptjina besöker Finland

Vitrysslands vice utrikesminister Alena Kuptjina besöker Finland

Pressmeddelande 115/2016
13.6.2016

Vitrysslands vice utrikesminister Alena Kuptjina besöker Finland den 14 juni 2016 och träffar utrikesminister Timo Soini. Under besöket diskuteras Finlands och Vitrysslands bilaterala relation, relationen mellan Vitryssland och EU samt andra aktuella internationella frågor.

Under sitt besök deltar minister Kuptjina i politiska konsultationer under ledning av chefen för utrikesministeriets östavdelning Terhi Hakala.

Minister Kuptjina kommer också att träffa ordföranden för riksdagens utrikesutskott Antti Kaikkonen.

Ytterligare uppgifter: Kaisa Honka-Hallila, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 0295 351 780, och Inkeri Virtanen, ansvarig tjänsteman vid enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn 0295 351 732

Utrikesministeriet e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.