Välimeren unionin alueellinen foorumi haluaa tiivistää keskinäistä yhteistyötään

Ulkoministeri Pekka Haavisto osallistuu maanantaina 29. marraskuuta Barcelonassa järjestettävään Välimeren Unionin alueelliseen foorumiin. Samassa yhteydessä järjestetään EU:n ulkoministerien ja Eteläisen naapuruston ulkoministeritapaaminen.

Kokouksessa on tarkoitus tiivistää yhteistyötä EU:n Välimeren alueella, vahvistaa keskinäistä luottamusta poliittisen vuoropuhelulla EU:n ja EU:n eteläisten naapuruusmaiden kanssa ja pyrkiä löytämään keinoja, joilla vastataan koronapandemian tuomiin haasteisiin. Konkreettisena tavoitteena on nopeuttaa niin kutsuttujen kumppanuussopimusten hyväksymistä, minkä pohjalta EU:n ja eteläisten maiden yhteiset hankkeet voidaan aloittaa.

”Suomelle on tärkeää pitää kiinni EU:n arvopohjasta, sekä vahvistaa naisten ja nuorten osallistumista sekä edistää ympäristön suojelua ja ilmaston muutoksen vastaista toimintaa”, toteaa ulkoministeri Haavisto.

EU-ministerien keskusteluiden keskiössä on nopeuttaa kumppanuussopimusten käsittelyä ja muistuttaa sovituista kumppanuusprioriteeteista. Prioriteeteissa on määritelty yhteistyön poliittinen kehys, joka ohjaa kunkin kumppanin yksittäisiä kumppanuusneuvotteluja ja asettaa reunaehdot EU:n maksamalle kumppanuustuelle. Eri EU-mailla on erilaisia intressejä: eteläisille jäsenmaille uusi politiikka on mahdollisuus tuoda taloudellista ja yhteiskunnallista vakautta, mukaan lukien työpaikkoja erityisesti Pohjois-Afrikan maihin.

Lisätietoa:

Ulkoministerin diplomaattiavustaja Laila Clyne, puh. 0295 350 492
Lähetystöneuvos Mari Neuvonen, Pohjoisen Afrikan yksikkö, puh. 0295 350 766
Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.