Vahva tuki Afganistanille vuoden 2020 apukonferenssissa

Genevestä käsin 23.-24. marraskuuta pidetyssä virtuaalisessa Afganistan-apukonferenssissa kansainvälinen yhteisö vahvisti sitoutumisensa Afganistanin tukemiselle vuosille 2021–2024. Kumppanimaiden rahoituslupaus tulevan neljän vuoden jakson ensimmäiselle vuodelle on 3,3 miljardia dollaria. Yhteisesti linjatut kehitystavoitteet sekä konferenssissa hyväksytty poliittinen julistus pyrkivät viemään Afganistania kohti kestävää rauhaa, vakautta ja hyvinvointia.

Konferenssissa hyväksytty uusi tukiarkkitehtuuri vuosille 2021-2024 perustuu aiempaa vahvempaan ehdollisuuteen.  Hallitus ja kansainväliset kumppanit tulevat arvioimaan Afganistanin sitoutumista yhteisesti määriteltyjen periaatteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen ennen päätöstään jatkotuesta. Kansainvälisen yhteisön vuodelle 2021 osoittama tuki Afganistanille on yli 3,3 miljardia dollaria. Vuosittaisten sitoumusten odotetaan pysyvän samalla tasolla.

"Ihmiset Afganistanissa haluavat rauhaa. Olemme sitoutuneet löytämään poliittisen ratkaisun, jonka avulla Afganistanin kansan sodasta johtuvat kärsimykset päättyvät ja joka vahvistaa, turvaa ja säilyttää kuluneiden kymmenen vuoden aikana saavutetut tulokset. Konferenssi vahvistaa kehitysyhteistyökumppaneiden keskinäisen solidaarisuuden Afganistanin ja sen kansan tukemiseksi ”, sanoi Afganistanin valtiovarainministeri Abul Hadi Arghandiwal. 

Kansainvälisen yhteisön luja sitoutuminen Afganistanin tukeen ajoittuu kriittiseen hetkeen. Dohassa parhaillaan käynnissä olevat rauhanneuvottelut ovat luoneet historiallisen mahdollisuuden rauhaan, mutta muuttuva turvallisuustilanne ja Covid-pandemian voimistama humanitaarinen hätä haastavat jo saavutettuja edistysaskelia. Kansainvälisen yhteisön pitkäaikainen tuki on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

“Afganistanin haasteet ovat huolestuttavan suuria. Toisaalta kansainvälisten kumppanien vahva sitoutuminen Afganistanin kehitykseen antaa todellista toivoa paremmasta huomisesta”, sanoi YK:n pääsihteerin Afganistanista vastaava erityisedustaja Deborah Lyons. “Geneven konferenssi täydentää historiallisia Dohan rauhanneuvotteluja — yhdessä ne luovat tukevan pohjan rauhalle ja hyvinvoinnille.”

“Covid-19 pandemian aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta huolimatta konferenssissa annetut merkittävät apulupaukset osoittavat, että kansainvälinen yhteisö jatkaa vankkaa tukeaan Afganistanin kansalle tänä kriittisenä aikana”, sanoi Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Kansainväliselle yhteisölle demokratia ja ihmisoikeudet, mukaan lukien naisten, lasten ja vähemmistöjen oikeudet, ovat perustavanlaatuisia arvoja, joita tulee suojella ja edelleen vahvistaa. Kansainvälinen yhteisö edellyttää Afganistanilta sitoutumista erityisesti korruption vastaiseen toimintaan. Konferenssissa kansainväliset kumppanit myös osoittivat tukensa Afganistanin kansalliselle strategialle, joka ohjaa rauhaa ja kehitystä vuosina 2021–2025.

Konferenssissa hyväksytyssä poliittisessa julistuksessa vaaditaan välitöntä, pysyvää ja laajaa tulitaukoa. Kumppanit edellyttävät myös edustuksellista rauhanprosessia, joka osallistaa naisten ja nuorten lisäksi vähemmistöryhmien edustajia.

“Konferenssissa välittyi Afganistanin kansan vaatimus välittömästä tulitauosta ja kestävästä rauhasta.  Näitä vaatimuksia ei saa jättää täyttämättä – Afganistanin kansa ansaitsee rauhaa”, sanoi Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto.

Afganistanin apukonferenssiin osallistui yhteensä lähes 70 maata, yli 30 kansainvälistä järjestöä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Suomi toimi konferenssin isäntänä yhdessä Afganistanin hallituksen ja YK:n kanssa. Koronaviruspandemiasta johtuen konferenssi järjestettiin virtuaalisesti YK:n päämajasta Genevestä käsin siten, että vain puheenjohtajat olivat fyysisesti läsnä.
 

Lisätietoja:

Shamroz Khan, viestintäjohtaja ja tiedottaja, Afganistanin valtiovarainministeriö, shamroz.masjidi@mof.gov.af, tel. +93 797 332 334

Liam McDowall, strategisen viestinnän johtaja, Yhdistyneiden kansakuntien avustusoperaatio Afghanistanissa (UNAMA), mcdowalll@un.org, tel. +93 728 426 195

Johanna Kaprio, Suomen konferenssi-sihteeristön viestintäkoordinaattori,
johanna.kaprio@formin.fi, tel. +358 50 522 8916