Uusi asiantuntijarekisteri ja koulutusohjelma siviilikriisinhallintaan


Ulkoasiainministeriö on ottanut käyttöön uuden siviilikriisinhallinnan asiantuntijarekisterin noin vuoden mittaisen suunnittelun jälkeen. Myös kansallinen valmennuskoulutus siviilikriisinhallinnan tehtäviin käynnistyy tänä vuonna. Ensimmäinen koulutustilaisuus on 14.-19. toukokuuta Kirkkonummella.

Ulkoministeriö kehittää siviilikriisinhallinnan kansallisia valmiuksia yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Asiantuntijarekisteri

Uusi asiantuntijarekisteri palvelee Suomen ulkopolitiikan tavoitteita. Sillä pyritään edistämään pätevien suomalaisten asiantuntijoiden pääsyä tuleviin EU:n siviilikriisinhallinnan tehtäviin samoin kuin kansainvälisten järjestöjen, erityisesti ETYJ:n, Euroopan neuvoston sekä YK:n ja sen erityisjärjestöjen palvelukseen.

Ulkoministeriö on yhdistänyt erilliset asiantuntijarekisterit uudeksi, yhtenäiseksi henkilöstörekisteriksi. Samalla on poistettu käytöstä 1960-luvulla perustettu kehitysyhteistyön asiantuntijarekisteri. Uutta asiantuntijarekisteriä varten on kehitetty ATK-ohjelma, jonka tietokanta on myös täysin yhteensopiva ETYJ:n henkilörekisterijärjestelmän kanssa. Tämä mahdollistaa tarvittaessa muun muassa ETYJ:n nopean lähdön henkilöstön (REACT) viiveettömän rekrytoinnin.

Asiantuntijarekisteriin voivat hakea ne Suomen kansalaiset, jotka omaavat riittävän ammattipätevyyden ja kokemuksen toimialoilta, jotka ovat osa Suomen osallistumista siviilikriisinhallintaan tai kehitysyhteistyöhön. Poliisien ja pelastustoimen henkilöstön rekrytoinnista kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin huolehtii edelleen sisäministeriö.

Uusi rekisteri on avattu julkiseen käyttöön osoitteessa global.finland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.). Hakukaavakkeen täyttäneistä valitaan osa haastatteluun, jonka jälkeen päätetään rekisteriin pääsystä. Aiemmin rekisterissä olleiden tiedot ajantasaistetaan, ja sitten päätetään, ketkä siirtyvät vanhoista uuteen rekisteriin. Asiantuntijarekisterin henkilömäärä pyritään pitämään alle tuhannen.

Asiantuntijoita valittaessa tavoitteena on muodostaa henkilöstöresurssi, joka on ammattipätevyyden, kokemuksen sekä maantieteelliseltä ja eri kulttuurien tuntemuksen kannalta kattava. Myös ikä- ja sukupuolijakaumaan kiinnitetään huomiota. Asiantuntijoiden osaamista tuetaan kansallisella koulutuksella.

Koulutustilaisuus oikeushallinnon asiantuntijoille

Osana Suomen kansallista valmentautumista siviilikriisinhallinnan tehtäviin käynnistetään tänä vuonna asiantuntijakoulutus. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Kirkkonummella 14.-19. toukokuuta oikeushallinnon asiantuntijoille. Aiheena on oikeusvaltion vahvistaminen, joka on yksi EU:n siviilikriisinhallinnan neljästä peruspilarista.

EU:n siviilikriisinhallinnan suunnittelun neljällä prioriteettialueella – poliisi, oikeusvaltio, siviilihallinto ja pelastuspalvelutoiminta - pisimmällä ovat poliisivoimavarojen suunnittelu sekä oikeusvaltion vahvistaminen. Siviilipoliisien kansallisesta koulutuksesta huolehtii sisäministeriö. Tässä vaiheessa on katsottu tarpeelliseksi edetä myös oikeusvaltion kehittämistä koskevassa koulutuksessa. Nyt järjestettävän koulutustilaisuuden ovat suunnitelleet yhteistyössä ulkoministeriö, oikeusministeriö ja valtionsyyttäjävirasto.

Tilaisuus on suunnattu tuomareille, syyttäjille ja vankeinhoitolaitoksen henkilöstölle, yhteensä 32 osanottajalle. Sillä annetaan valmiuksia paitsi yleiseen siviilikriisinhallintaan, myös erityisvalmiuksia oikeusvaltion vahvistamista koskevien kysymysten käsittelyyn kriisialueella.


Lisätietoja: UM/kehitysyhteistyöneuvos Markku Laamanen (asiantuntijarekisteri, koulutus), puh: 1341 51, UM/lähetystöneuvos Irmeli Mustonen (koulutus), puh: 1341 51, ja OM/ylitarkastaja Jussi Tikkanen (koulutus), puh 1601

Siviilikriisinhallinnan vaatimukset - nopeus ja yhteistyö

kriisinhallinta