Ungerns utrikes- och handelsminister Péter Szijjártó till Finland

Ungerns utrikes- och handelsminister Péter Szijjártó till Finland

Pressmeddelande 37/2017
20.2.2017

Ungerns utrikes- och handelsminister Péter Szijjártó besöker Finland och träffar utrikesminister Timo Soini i Helsingfors den 22 februari.

Ministrarna ska bland annat diskutera aktuella EU-frågor, ländernas bilaterala relationer, Ryssland och Ukraina, de transatlantiska relationerna och frågor som gäller finsk-ugriska folkgrupper.

Minister Szijjártó, som besöker Finland för första gången, ska också träffa republikens president Sauli Niinistö och riksdagens talman Maria Lohela.

I Szijjártós program ingår också företagsbesök och ett föredrag vid Alexandersinstitutet vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Juha Parikka, ambassadråd, enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa, tfn 050 340 4356

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.