Unicefin innovaatiotoiminnot Suomeen – uudet keskukset edistävät oppimisen ja innovatiivisen rahoituksen ratkaisuja

YK:n lastenjärjestö Unicef perustaa Suomeen kaksi innovaatiotyön keskusta. Keskukset ovat tuorein tulokas YK:n osaamiskeskittymään, jota Suomeen ovat viime vuosina rakentaneet myös UNOPS ja UN Global Pulse -järjestöt.

Suomen pitkäaikainen kumppanuus Unicefin kanssa syvenee, kun lastenjärjestö siirtää osan innovaatiotyöstään Suomeen. Suomeen perustetaan kaksi innovaatiokeskusta, jotka keskittyvät uusien ratkaisujen kehittämiseen, testaamiseen ja skaalaamiseen oppimisen sekä innovatiivisen rahoituksen alalla. Keskukset aloittavat toimintansa syksyn aikana.

Vaikka lähes kaikki maailman lapset aloittavat koulun, arviolta 617 miljoonaa lasta ja nuorta ei opi koulussa edes perustaitoja. Unicefin innovatiivisen oppimisen keskus edistää digitaalisten ratkaisujen avulla erityisesti perus- ja toisen asteen opetusta ja oppimista. Innovatiivisen rahoituksen keskus puolestaan etsii ja kehittää uudentyyppisiä rahoitusmalleja ja finanssiteknologioita, jotka hyödyttävät maailman lapsia. 

”Keskusten sijoittuminen Suomeen on hieno osoitus Suomen sitoutumisesta Unicefin työhön ja Suomen vahvasta innovaatio-osaamisesta. Haluamme kehittää oppimisen kriisiin uudenlaisia ratkaisuja yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa. Nyt perustettavat keskukset tukevat hyvin Suomen vahvuuksia ja tavoitetta luoda Suomeen YK-järjestelmän innovaatiokeskittymä”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Unicef on Suomen pitkäaikainen YK-kumppani lasten oikeuksien edistämisessä ja Suomi ja Unicef ovat tehneet jo useamman vuoden ajan yhteistyötä innovaatioiden edistämisessä.  Suomi tukee muun muassa Unicefin innovaatiorahastoa sekä kansainvälisen, lasten oikeudet huomioivan tekoälyohjeistuksen kehittämistä. 

Keskukset tarjoavat mahdollisuuden monialaiseen yhteistyöhön suomalaisten yksityisen ja julkisen sektorin sekä tutkimusalan ja järjestöjen kanssa. Keskusten kautta suomalaisia teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita voidaan hyödyntää maailmalla myös laajemmin.

”Kumppanuudet ovat tärkeitä työssämme maailman lasten auttamiseksi. Unicef on kiitollinen Suomen vahvasta tuesta. Olemme yhdessä sitoutuneet etsimään uudenlaisia ratkaisuja haasteisiin, joita heikoimmassa asemassa olevat lapset kohtaavat”, sanoo Unicefin pääjohtaja Henrietta Fore.

Suomessa toimii ennestään YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitos UNU-WIDER, ennakointityöhön keskittyvä UN Global Pulse (entinen YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL), YK:n projektipalvelujen toimiston UNOPSin vaikuttavuussijoittamisen ja innovaatiotyön S3i-ohjelma sekä Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Lisätietoja: 
Innovaatiosuurlähettiläs Jarmo Sareva, puh. +358 295 350 418

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin diplomaattiavustaja Mikko Autti, puh. +358 295 350 034

Ulkoasiainsihteeri Emilia Mustajärvi, Kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö, puh +358 295 350 376

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.