Nu över tusen objekt på Unescos världsarvslista

Nu över tusen objekt på Unescos världsarvslista

Undervisnings- och kulturministeriet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande
27.6.2014

Unescos världsarvskommitté höll sin 38:e session i Doha, Qatar, 15. - 25.6. Kommittén upptog 26 nya objekt på listan över världskulturarv. Av dem är 21 kulturarv, fyra naturmiljöarv och ett är både kultur- och naturmiljöarv. Efter dessa beslut finns det totalt 1007 objekt på världsarvslistan.

Världsarvskommittén besluter årligen om upptagande av nya objekt på listan över världskulturarv. Världsarvskonventionen har 191 medlemsländer och 21 av dem bildar världsarvskommittén. Finland är medlem i kommittén 2014 - 2017.

Som nya objekt godkändes bland annat ”Grotte Chauvet-Pont d’Arc” i Ardècheområdet i södra Frankrike, de grottor där världens äldsta kända föreställande målningar finns, sandstensklinten Stevns Klint i Danmark och Van Nelle Fabriek i Holland, som företräder 1920-talets industriarkitektur. Stor uppmärksamhet fick inkafolkets urgamla vägsystem som sträcker sig över sex staters område i Latinamerika och som nu godkändes på listan. Dessutom godkändes en del av Sidenvägen på Kinas, Kazakstans och Kirgisiens område på listan. Sidenvägen är en av världshistoriens viktigaste rutter.

Kommittén godkände också utvidgningar av tidigare godkända objekt, såsom förenandet av Bialowiezanskogen på gränsen mellan Polen och Vitryssland till att enda stor naturarvsobjekt samt utvidgningen av Vadehavet på gränsen mellan Danmark och Tyskland.

Kommittén följer dessutom upp tillståndet för de objekt som tidigare lagts till världsarvslistan och för vid behov över objekt på listan över hotade världsarv. För hotade världsarv kan sökas understöd från världsarvsfonden för skötsel och skydd av objektet. Positivt är att man denna gång kunde flytta tillbaka till världsarvslistan ett område i Tanzania bestående av ruinerna av hamnstäderna Kilwa Kisiwan och Songo Mnara, som varit på listan över hotade världsarv. Det är mera sällsynt att objekt tas bort från listan över hotade världsarv än att nya hotade objekt läggs till.

Som toppexperter representerade Museiverkets generaldirektör Juhani Kostet och Forststyrelsens naturtjänstdirektör Rauno Väisänen Finland på mötet. Ministerrådet Anne Huhtamäki från Finlands ständiga representation vid Unesco i Paris valdes till ordförande för kommitténs budgetarbetsgrupp.

År 2015 sammanträder kommittén i Bonn, Tyskland.

Ytterligare information:
Juhani Kostet +358401286001, juhani.kostet@nba.fi
Rauno Väisänen, +358400459574, rauno.vaisanen@metsa.fi
Anne Huhtamäki, +33625586949, anne.huhtamaki@formin.fi