Unescos världsarvskommitté upptog nya objekt och betonade skydd av objekten

Unescos världsarvskommitté upptog nya objekt och betonade skydd av objekten

Pressmeddelande  6.7.2015

Undervisnings- och kulturministeriet
Utrikesministeriet
Miljöministeriet

 

Unescos världsarvskommitté 39:e session pågår som bäst i Bonn, Tyskland, den 28 juni till den 8 juli. Kommittén har upptagit 24 nya objekt på listan över världskulturarv, varav 23 representerar kulturarvet och ett såväl kultur- som naturarvet. Det totala antalet världsarvsobjekt är nu 1031.

Världsarvskommittén besluter årligen om upptagande av nya objekt på listan över världskulturarv. Världsarvskonventionen har 191 medlemsländer och 21 av dem bildar världsarvskommittén. Finland är medlem i kommittén 2014 - 2017.

Stora barriärrevet i Australien, som utsågs till världsarvsobjekt 1981, gav upphov till livliga diskussioner. Civilsamhället har spelat en stor roll i frågan om att fästa uppmärksamhet vid barriärrevets tillstånd och behov av skydd. Kommittén ålade Australien att under 2016 rapportera om de skyddsåtgärder som kommittén förutsätter.

Att  Japans Meiji-industriobjekt upptogs på listan väckte också stor uppmärksamhet. Japan och Sydkorea försökte länge nå en gemensam syn på hur man borde uppmärksamma industriobjektens hela historia, inklusive perioden under andra världskriget.

Övriga nya världsarvsobjekt var bl.a. Frankrikes vinområden i Champagne och Bourgogne, staden Christiansfeld och det historiska jaktområdet på norra Jylland i Danmark, industricentret Rjukan Notodden i Norge och den katolska missionsstationerna i San Antonio, USA. Singapore och Jamaika fick sina första världsarvsobjekt i och med Singapores botaniska trädgård och Jamaikas Blue and John Crow Mountains. Bägge objektens höga kvalitet uppmärksammades. Kommittén godkände även utvidgningar av redan existerande objekt, så som t.ex. i fråga om naturskyddsområdet Cape Floral i Sydafrika.

En viktig del av kommitténs arbete är att följa upp tillståndet för de objekt som tidigare lagts till världsarvslistan och att vid behov föra över objekt på listan över hotade världsarv. T.ex. naturkatastrofer kan hota världsarvsobjekt, som i Nepal, liksom krig, så som i Irak och Syrien. Under sessionen presenterades Unescos kampanj #Unite4Heritage. Meningen med kampanjen är att förebygga avsiktlig förstörelse av kulturegendom.

För hotade världsarv kan sökas understöd från världsarvsfonden för skötsel och skydd av objektet. Positivt är att man denna gång från listan på hotade världsarvsobjekt kunde flytta över nationalparken Los Katios i Colombia till listan över världsarvsobjekt. Det är mera sällsynt att objekt tas bort från listan över hotade världsarv än att nya hotade objekt läggs till.

Kommittén godkände också tvåårsbudgeten för världsarvsfonden samt diskuterade en starkare finansieringsgrund för världsarvsverksamheten samt att i högre grad rikta resurser till att skydda objekt.

Finlands delegation leds av ambassadör Okko-Pekka Salmimies vid Finlands ständiga representation vid Unesco i Paris och som huvudexperter fungerar Museiverkets generaldirektör Juhani Kostet och Forststyrelsens naturtjänstdirektör Rauno Väisänen. Ministerrådet Anne Huhtamäki från Finlands ständiga representation vid Unesco valdes till ordförande för kommitténs budgetarbetsgrupp.                                                                                                          

2016 samlas kommittén i Istanbul, Turkiet.

För mera information: 
Ambassadör Okko-Pekka Salmimies, +33 6 2558 7140, okkopekka.salmimies@formin.fi

Museiverkets generaldirektör  Juhani Kostet, +358 401286001, juhani.kostet@nba.fi (kulturobjekt)

Naturtjänstdirektör  Rauno Väisänen, +358 400459574, rauno.vaisanen@metsa.fi (naturarvsobjekt)  

Ministerrådet Anne Huhtamäki, +33 6 2558 6949, anne.huhtamaki@formin.fi