Utrikesministeriet rekommenderar att man undviker onödigt resande till Guinea och Sierra Leone samt iakttar försiktighet i Liberia

Utrikesministeriet rekommenderar att man undviker onödigt resande till Guinea och Sierra Leone samt iakttar försiktighet i Liberia

Pressmeddelande 140/2015
26.5.2015

Utrikesministeriet ändrar sin tidigare reserekommendation om resande till länderna med ebolaepidemi. Nu rekommenderas att man undviker onödigt resande till Guinea och Sierra Leone samt iakttar försiktighet i Liberia.

Förutom med avseende på epidemiläget bedömer utrikesministeriet vilka rekommendationer som ska ges finländare som rör sig i Västafrika med avseende på hur hållbar den lokala hälso- och sjukvården är, det allmänna säkerhetsläget samt med avseende på eventuella störningar i trafikförbindelserna.

Ebolaepidemin utgör fortfarande inte någon betydande smittorisk för finländare som reser eller vistas inom området.  Enligt hälsomyndigheterna (Institutet för hälsa och välfärd, WHO, ECDC) är risken för att resenärer ska smittas fortfarande ytterst liten. Resenärer som rör sig inom området bör följa hälsomyndigheternas anvisningar för att undvika smitta och för hur man ska göra efter en eventuell exponering (www.thl.fiwww.ecdc.europa.euwww.who.int).

Världshälsoorganisationen WHO har meddelat att Ebola-epidemin är över i Liberia.

Det förekommer ännu problem med kapaciteten och ekonomin i Liberias hälsovård. Resebegränsningar såsom stängning av gränser eller eventuella oroligheter kan dock inte längre anses utgöra samma risk som tidigare. På grund av detta rekommenderar UM inte längre att man ska undvika resande till Liberia, men uppmanar finländare som reser till landet att iaktta försiktighet.

Ebola har orsakat press på hälso- och sjukvårdsystemen i Liberia, Guinea och Sierra Leone.  Finländare som rör sig inom området kan därför ha mycket svårt att få adekvat vård för sina övriga hälsoproblem, utöver vilket det kan vara problematiskt att ta sig ur landet om man uppvisar symtom.

Epidemin kan också fortfarande indirekt orsaka störningar i den samhälleliga stabiliteten inom området. Utrikesministeriet och Finlands ambassad i Abuja i Nigeria följer med förändringarna i säkerhetsläget.

En del av de internationella flygförbindelserna till området är fortfarande inhiberade.