UM:n Uusi julkaisusarja laajan turvallisuuden ulottuvuuksista

Ulkoasiainministeriön uudessa sarjassa "Laajan turvallisuuden ulottuvuuksia" on ilmestynyt ensimmäinen, Suomen kansainvälistä ympäristöyhteistyötä käsittelevä julkaisu. Se esittelee Suomen kansainvälisen ympäristöpolitiikan lähtökohtia ja tavoitteita sekä ympäristöpolitiikan ongelma-alueita sekä maamme lähialueilla että maailman mitassa.

Ulkoasiainministeri Tarja Halosen ja ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri Pekka Haaviston aloitteesta käynnistetty julkaisusarja pyrkii herättämään kansalaiskeskustelua laajan turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan tavoitteista ja menettelytavoista. Ensimmäisen julkaisun esipuheessa ministerit sanovat, että Suomen turvallisuuspolitiikka perustuu laajaan ja kokonaisvaltaiseen turvallisuuskäsitteeseen, joka kattaa paljon muutakin kuin valtion alueen ja kansan puolustamisen sotilaallista voimankäyttöä vastaan ja aseellisten konfliktien estämisen ja ratkaisemisen. On myös tarpeen lievittää ja ratkaista muita valtioiden suhteita vaarantavia ongelmia, ovat ne sitten poliittisia, taloudellisia tai ekologisia. Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion toteutuminen palvelevat vakautta sekä valtioiden sisällä että niiden kesken. Kriisejä saattaa kasvaa myös köyhyydestä ja eriarvoisuudesta, ja etniset erot saattavat niiden takia kärjistyessään laukaista kansainvälisiäkin konflikteja.

Sarjan ensimmäisessä julkaisussa käydään lävitse laajaan turvallisuuteen vaikuttavia ympäristöongelmia Itämeren sinilevästä otsonikerroksen ohentumiseen ja haavoittuvan arktisen elinympäristön suojeluista aavikoitumisen estämiseen. Luvut EU:n ympäristöpolitiikasta ja yleiseurooppalaisesta ympäristöyhteistyöstä tarjoavat taustaa asioille, joita Suomi EU-puheenjohtajuuskaudellaan tulee ajamaan.

Sarjan seuraavat julkaisut käsittelevät ihmisoikeuspolitiikkaa ja kehitysmaapolitiikkaa.

Ulkoasiainministeriö jakaa " Suomen kansainvälinen ympäristöyhteistyö" - julkaisun yhteistyötahoilleen sekä pääkirjastoihin. Verkkoversio valmistuu ensi viikolla ja tulee löytymään osoitteesta virtual/finland.fi/ suomenkielisiltä sivuilta. Julkaisua on rajoitetusti saatavissa ministeriöstä, puh. 09-1341 5317 tai 1341 5591.