UM på resemässan: Undvik otrevliga överraskningar under resan genom att förbereda dig på förhand

UM på resemässan: Undvik otrevliga överraskningar under resan genom att förbereda dig på förhand 

Pressmeddelande 10/2015
14.1.2015

På resemässan för utrikesministeriet kampanj för resesäkerhet med hjälp av de tre R:en: Resemeddelande, Reseanmälan och Reseförsäkring. Vid mässmontern 6d131 presenteras utrikesministeriets tjänster i anslutning till resesäkerhet, inklusive den nya kartenkäten "Världen överraskar". Dessutom finns det en passutställning vid montern och intervjuer med för dagen olika experter görs.

Med hjälp av tjänsten "Världen överraskar" kan resenärer anteckna sina egna erfarenheter på kartan och läsa andras berättelser om upplevd säkerhet och överraskande situationer. Dessutom hittas utrikesministeriets resemeddelanden och Finlands beskickningar på kartan samt information om hur man gör en reseanmälan.  Man kan besvara kartenkäten och bläddra bland svaren både på mobil och på dator. Vid montern kommer det att finnas en stor beröringsskärm där man kan använda karttjänsten.

Vid mässmontern visas dessutom pass som under åren beviljats av Finlands beskickningar. De äldsta resetillstånden som visas är från 1918 och de berättelser som enskilda människors resedokument förmedlar genom utställningen ingår på ett fascinerande sätt i ett mer omfattande historiskt sammanhang.

Reseanmalan.fi är en tjänst som upprätthålls av utrikesministeriet där finländare som reser eller som bor utomlands kan uppge sina kontaktuppgifter med tanke på krissituationer. Bland de som under resemässan 15–18.1.2015 registrerat sig i tjänsten eller gjort en reseanmälan utlottas 10 st. exemplar av Madventures nya bok Maailmanselitys - seikkailijan käsikirja kaikkeen.

Under resemässan ordnas också en daglig Twittertimme då utrikesministeriets experter svarar i realtid på medborgarnas frågor om UM:s tjänster och uppgifter. Frågor kan sändas med hashtagen #FrågaUM (#KysyUM).

Mässavdelningens program:

Torsdag 15.1            

11.15–11.45    Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka. Turismens betydelse för Finlands ekonomi.

12.00–13.00    Kim Kuivalainen, pass- och visumenheten vid UM:s allmänhetstjänster. Pass och andra resedokument.

12.00­–13.00    Twittertimme. Fråga om pass och andra resedokument.

Fredag 16.1               

10.00–11.00    Utvecklingsminister Sirpa Paatero. Hållbart resande.

11.30–12.30    Ebolaambassadör Tiina Jortikka-Laitinen. Arbetet mot ebola

11.30–12.30    Twittertimme. Fråga om ebola.

Lördag 17.1   

13.00–14.00    Utrikesministeriets protokollchef Tiina Myllyntausta.  Ta sedan dit man kommer – resenärsetikett. 

13.00–14.00    Twittertimme. Fråga om resenärsetikett.

15.00–16.00    Enhetschef Teemu Turunen, enheten för konsulära ärenden. 10 år sedan tsunamin – UM:s krisberedskap. 

Söndag 18.1              

14.00–15.00    Ledaren för kris- och stödteamet Jussi Tanner. Finlands beskickningar till hjälp för resenären. 

14.00–15.00    Twittertimme. Fråga om hur beskickningarna hjälper resenärer.

För mera information och begäran om intervjuer: Innehålls- och kommunikationsexpert Ritva Kettunen, tfn 0295 351 049 och informatör Danica Vihinen, tfn 0295 351 769

Tässä palvelussa myös