UM ja OPH: Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus avuksi globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa

UM ja OPH: Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus avuksi globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa

Uusi Opetushallitukseen perustettu osaamiskeskus vahvistaa Suomen roolia oppimisen kriisin ratkaisuissa. Keskus edistää suomalaisen opetusalan osaamisen hyödyntämistä kehitysyhteistyössä ja tukee koulutuksen laadun ja inklusiivisuuden vahvistamista kehittyvissä maissa. Samalla se myös vahvistaa suomalaisten opetusalan toimijoiden valmiuksia toimia kehitysyhteistyötehtävissä.

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus tarjoaa asiantuntijatukea opetussektorin järjestelmätason kehittämiseen osana muuta opetusalan kehitysyhteistyötä. Osaamiskeskus tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten korkeakoulujen, kansalaisjärjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin opetusalan toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös kehittyvien maiden, EU:n toimielinten sekä YK-järjestöjen ja kehityspankkien kanssa. 

”Koulutus on Suomelle juuri sellainen  vahvuusalue, jossa meillä on hyvä mahdollisuus tukea kestävää kehitystä.  Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus on tulevaisuusinvestointi, joka mahdollistaa suomalaisen opetusalan asiantuntemuksen hyödyntämisen kehitysyhteistyössä aiempaa laajemmin ja pitkäjänteisemmin”, toteaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskuksen toiminta rahoitetaan ulkoministeriön hallinnoimista kehitysyhteistyövaroista. Vuosille 2021–2023 on varattu 4 miljoonaa euroa. Osaamiskeskuksessa työskentelee kolme asiantuntijaa, ja sen työ käynnistyy Opetushallituksessa syksyn 2021 aikana. 

Keskus kokoaa suomalaisia opetusalan asiantuntijoita opetusalan kehitysyhteistyön asiantuntijaverkostoon. Verkoston asiantuntijat voivat olla esimerkiksi koulutuksen kehittämistehtävissä toimivia virkamiehiä, arvioinnin ja laadunvarmistuksen asiantuntijoita, korkeakouluissa opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen parissa työskenteleviä, kokeneita koulutuksen kentällä toimivia kehittäjiä tai opetusalan kehitysyhteistyön parissa kansalaisjärjestöissä tai yrityksissä työskenteleviä asiantuntijoita. Osaamiskeskus järjestää verkoston asiantuntijoille myös koulutusta.

Verkoston asiantuntijoita voidaan lähettää keskuksen kautta eri pituisiin tehtäviin kansainvälisiin järjestöihin ja kehittyviin maihin ulkoministeriön kehitysyhteistyöhankkeiden tueksi. Lisäksi keskuksen tarjoama tuki voi olla tiettyyn tehtävään määriteltyä lyhytaikaista tai osa-aikaista asiantuntijatukea kehitysyhteistyön kumppanimaille tai monenkeskisille toimijoille. Päätökset tuen kohdentamisesta osaamiskeskus tekee yhteistyössä ulkoministeriön kanssa. 

”Pidämme tärkeänä sitä, että koulutuksen merkitys kehitysyhteistyössä on laajasti tunnustettu ja siihen panostetaan, mistä uuden osaamiskeskuksen perustaminen on hyvä esimerkki. Osaamiskeskuksen toimintaa lähdetään kehittämään tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön, opetusalan toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa”, johtaja Samu Seitsalo Opetushallituksesta kertoo.

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus (linkki Opetushallituksen verkkosivustolle)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Lisätietoa:
Johtaja Samu Seitsalo, Opetushallitus, puh. +358 295 338 589, samu.seitsalo@oph.fi 
Neuvonantaja Paula Malan, ulkoministeriö, puh. +358 295 350 424, paula.malan@formin.fi