Ulkoministerit keskustelevat Venäjästä, Latinalaisesta Amerikasta ja EU:n vaikuttamisesta kansainvälisissä järjestöissä

EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksen pääaiheina Luxemburgissa maanantaina 12. lokakuuta ovat Venäjä, Serbian ja Kosovon suhteiden normalisointidialogi sekä Latinalainen Amerikka ja Karibia. Epävirallisella lounaalla pohditaan, miten EU ja jäsenmaat voivat yhdessä vahvemmin tukea kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää.

Venäjää koskevassa keskustelussa käsitellään EU:n reaktiota oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytystapaukseen sekä Venäjän ihmisoikeustilannetta ja EU:n Venäjä-suhteita laajemmin. Suomi korostaa Navalnyin myrkytystapauksen perinpohjaisen selvittämisen tärkeyttä ja tuomitsee kemiallisen aseen käytön kaikissa tapauksissa. Korostamme johdonmukaista EU:n Venäjä-politiikan toimeenpanoa tukien sen viittä ohjaavaa periaatetta. Kannatamme myös kansalaisten välisten yhteyksien ylläpitämistä sekä tuen jatkamista Venäjän ihmisoikeus- ja oikeusvaltiotoimijoille sekä kansalaisyhteiskunnalle.

Ulkoministerit keskustelevat Belgradin ja Pristinan välisestä vuoropuhelusta EU:n erityisedustaja Miroslav Lajčákin kanssa. Suomi katsoo, että Serbian ja Kosovon suhteiden normalisointi on tärkeää alueellisen vakauden ja Euroopan turvallisuuden vuoksi.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian osalta on tärkeää tukea sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää yhteistyössä alueen maiden kanssa. Koronapandemian jälkeisen jälleenrakennuksen tulisi tapahtua vihreän transition, kestävien terveydenhuoltojärjestelmien sekä säällisten työpaikkojen kautta sukupuolten välistä tasa-arvoa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, demokratiaa ja hyvää hallintoa korostaen.

Kokouksen yhteydessä tullaan lisäksi käsittelemään ajankohtaisina aiheina muun muassa Valko-Venäjän tilannetta sekä Vuoristo-Karabahin konfliktia.

Lisäksi ulkoministerit pohtivat epävirallisessa lounaskeskustelussa, miten EU:n instituutiot ja jäsenmaat voivat koronan jälkeisessä maailmassa yhdessä tukea vahvemmin sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän keskeisiä toimijoita ja vahvistaa unionin vaikutusvaltaa kansainvälisissä järjestöissä EU:n ulkoasiainhallinnon (EEAS) hahmottelemien kysymysten pohjalta. 

Lisätietoja: 
Ulkoministerin diplomaattiavustaja Turo Mattila, p. +358 295 350 613
Eurooppakirjeenvaihtaja Matti Nissinen, p. +358 295 351 780

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi