Utrikesministeriet avväger varje rekrytering individuellt och enligt lagen

Utrikesministeriet avväger varje rekrytering individuellt och enligt lagen

Pressmeddelande 23/2017
2.2.2017

Vid utrikesministeriet avvägs varje anställning individuellt och utifrån lagen. Man förhåller sig också allvarligt till säkerhetsaspekter. Säkerhetsbedömningen beror bland annat på arbetsuppgifterna och tillgången till konfidentiellt material.

Kontakter till utlandet granskas som helhet. Sådant som granskas är bland annat familjeband och andra personliga band, tidigare medborgarskap, ekonomiska bindningar, kontakter och tidigare verksamhet.

Dubbelt eller flera medborgarskap är inte ett hinder, men risken för påtryckningar på grund av utländska kontakter kan utgöra ett problem. I vissa fall kan medborgarskap i ett land utanför EU och EES utgöra en riskfaktor.

Också för närvarande finns det flera anställda vid utrikesministeriet och Finlands ambassader med dubbelt eller flera medborgarskap. Det finns inget rekryteringsförbud som gäller personer med dubbelt eller flera medborgarskap. Det förs inte heller någon statistik eller upprätthålls register över anställda vid utrikesministeriet med flera medborgarskap.

Utrikesministeriet kommenterar inte fall som rör enskilda personer. Om en person som sökt anställning vid utrikesministeriet anser att hens rättigheter kränkts har hen tillgång till de vanliga rättsmedlen.

Ytterligare information: Ari Rouhe, administrationsdirektör, tfn 0295 350 679.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.