Stor efterfrågan på utrikesministeriets tjänster för resesäkerhet

Stor efterfrågan på utrikesministeriets tjänster för resesäkerhet

Pressmeddelande 11/2017
18.1.2017

Vid Finlands ambassader och konsulat registrerades kring 55 000 konsulära tjänster under 2016. Utrikesministeriets konsulära jour, som man kan kontakta utanför ambassadernas och konsulatens öppettider, kontaktades också flera tusen gånger. Den vanligaste orsaken till hjälpbehov är i likhet med tidigare år att man tappat sitt pass eller har något annat problem med sina resedokument.

Efterfrågan på konsulära tjänster vid ambassaderna och konsulaten var i stort sett på samma nivå som föregående år. Under 2016 vände sig sammanlagt 17 289 personer till beskickningarna på grund av problem med resedokument. Ambassaderna och konsulaten utfärdade totalt 19 195 nya pass.

Under 2016 gjorde nästan 96 000 finländare en reseanmälan till utrikesministeriet, vilket är nästan dubbelt så många som föregående år. Reseanmälan.fi är en tjänst där finländare som reser eller flyttar utomlands kan lämna sina kontaktuppgifter och uppgifter om sin resa till utrikesministeriet. Under årets lopp skickade utrikesministeriet information och anvisningar till dem som gjort en reseanmälan i samband med 65 olika kriser runt om i världen.

Resemeddelandena som ges ut av utrikesministeriet och handlar om säkerhetsläget i olika länder är fortfarande det mest lästa innehållet på utrikesministeriets webbplats.

Ambassaderna och konsulaten har hanterat totalt 501 dödsfall under det gångna året. 1175 personer som blivit sjuka eller råkat ut för en olycka behövde hjälp av en ambassad eller ett konsulat. Beskickningarna hjälpte också 856 personer som utsatts för något brott. Finländare som häktats eller fängslats utomlands fick hjälp 364 gånger.

Enligt lagen om konsulära tjänster kan personer som är finska medborgare eller som är permanent bosatta i Finland få konsulär hjälp. Den primära formen av hjälp av rådgivning. Vid behov kan beskickningarna också hjälpa till exempel med att kontakta någon myndighet, ta reda på information, få tillgång till sjukvård eller skaffa annan nödvändig hjälp.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands tar en heltäckande reseförsäkring och kontrollerar försäkringens villkor innan resan.

Ytterligare information: Juha Savolainen, enhetschef, enheten för konsulära tjänster, tfn 0295 351 063 508 eller Flora Kuparinen, teamledare, kris- och undsättningssituationer tfn work +358 295 351 345