Ulkoministeriön lausunto Krimin laittoman liittämisen viidentenä vuosipäivänä

Krimin laittomasta liittämisestä Venäjään tulee maanantaina 18.3. kuluneeksi viisi vuotta. Suomi tuomitsee Venäjän toimet kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastaisina. Suomi antaa vahvan tuen Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle, eikä tunnusta Krimiä osaksi Venäjää. Suomi toimeenpanee EU-linjan mukaista laittoman liittämisen tunnustamattomuuspolitiikkaa ja tukee tilanteen vuoksi Venäjään kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä.

Kertshinsalmen ylittävän sillan rakentaminen rikkoo Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja rajoittaa vapaata merenkulkua salmen kautta. Suomi kehottaa Asovanmeren ja Kertshinsalmen ongelmien rauhanomaiseen ratkaisuun ja välttämään tilannetta uudelleen kärjistäviä toimenpiteitä. Venäjän vangitsemien 24 ukrainalaisen merimiehen välitön vapauttaminen on tärkeää. Krimin lisääntyvä sotilaallinen varustaminen kiristää Mustanmeren alueen jo ennestään jännittynyttä turvallisuustilannetta.

Suomi on huolestunut Krimin huononevasta ihmisoikeustilanteesta ja Venäjän vangitsemien lähes 70 ukrainalaisen siviilin kohtalosta. Kansainvälisille järjestöille tulee sallia esteetön pääsy Krimille. Pidämme tärkeänä, että Venäjä vapauttaa perusteettomasti vangitut ukrainalaiset, tutkii ihmisoikeusloukkaukset ja saattaa syylliset oikeuden eteen. 

Korkea edustaja Federica Mogherini on antanut EU:n yhteisen julkilausuman 17.03.2019(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Lisätietoja: Päivi Peltokoski, Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikön päällikkö, puh. +358 50 599 5237.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi