Ulkoministeriön avustusryhmä on poistunut Afganistanista, Suomi onnistui evakuoimaan Kabulista yhteensä 330 henkilöä

Suomi päätti evakuointioperaationsa torstaina 26. elokuuta Kabulissa suunnitelmien mukaisesti. Ulkoministeriön avustustiimi ja Puolustusvoimien suojausjoukot ovat poistuneet maasta. Konsuliavustamista pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan toisin keinoin.

Operaatio oli menestyksekäs: 10 päivän aikana Kabulista evakuoitiin 240 Suomen kansalaista, pysyvän oleskeluluvan haltijaa ja Suomen lähetystössä työskennellyttä paikallista, mukaan lukien näiden perheet. Tähän lukumäärään sisältyy myös haavoittuvan asemansa vuoksi evakuoituja henkilöitä. Lisäksi kaikki valtioneuvoston 13.8. tekemän päätöksen mukaiset EU-delegaation ja Nato-operaation Suomen-kiintiöön kuuluvat henkilöt on saatu evakuoitua, yhteensä 80 henkilöä. Myös ulkoministeriön diplomaattinen henkilökunta saatiin turvaan. Evakuoitujen kokonaismäärä on 330.

Konsulipalvelulain mukaan kriisitilanteessa ulkoministeriö avustaa Suomen kansalaisia sekä Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia sekä näiden seurassa liikkuvia ydinperheen jäseniä heidän henkensä ja turvallisuutensa suojaamiseksi. Lisäksi humanitaarisin perustein avustettujen osalta päätös evakuoinnista on tehty senhetkisen tilannearvion mukaan Kabulin lentokentällä erittäin haastavassa tilanteessa kyseisiin henkilöihin kohdistuvat turvallisuusriskit huomioiden.

Kaikkia evakuointipäätösten piirissä olevia henkilöitä ei vielä ole saatu turvaan Afganistanista. Ulkoministeriön tietojen mukaan Afganistanissa on vielä noin toistakymmentä Suomen kansalaisia sekä saman verran muita konsuliavun piiriin kuuluvia.

Konsuliavustettaviin Afganistanissa pidetään yhteyttä ja heidän avustamistaan jatketaan eri keinoin. Paikalla on edelleen EU-jäsenmaita ja muita kumppanimaita, jotka jatkavat evakuointeja. Konsuliavustettavat voivat hätätilanteessa kääntyä näiden maiden puoleen. Kabulin siviililentokentän toiminnan uudelleen käynnistämiseen tulee menemään aikaa. Sotilaslentokentän ympäristön turvallisuustilanne jatkuu vaarallisena.   

Maahanmuuttovirasto huolehtii ensivaiheessa maahantulijoiden vastaanotosta Suomessa. Valtioneuvoston päätösten perusteella Suomeen otetut henkilöt saavat oleskeluluvan erityisellä humanitaarisella perusteella. Ne Afganistanista evakuoidut henkilöt, jotka eivät sisälly valtioneuvoston päätöksiin, ohjautuvat normaaliin turvapaikkamenettelyyn. He ovat pääosin konsuliapua saaneiden perheenjäseniä. Maahantulijoille järjestetään tarvittava sosiaali- ja terveydenhuolto.

Helsinki-Vantaan lentokentällä evakuoitujen vastaanotto on tehty laajassa viranomaisyhteistyössä. Maahanmuuttoviraston lisäksi operaatiossa ovat olleet mukana muun muassa Rajavartiolaitos, poliisi, Tulli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys sekä Suomen Punainen Risti.

 

Lisätietoja:

yksikön päällikkö Veikko Kiljunen, ulkoministeriö, p. 0295 350 101, etunimi.sukunimi@formin.fi

ylijohtaja Jari Kähkönen, Maahanmuuttovirasto, p. 0295 463 210, etunimi.sukunimi@migri.fi

hallitusneuvos Eero Koskenniemi, sisäministeriö, p. 0295 488 616, etunimi.sukunimi@intermin.fi