Utrikesministeriet presenterar en utställning om utvecklingssamarbete på festivalen Världen i byn

Utrikesministeriet presenterar en utställning om utvecklingssamarbete på festivalen Världen i byn

Pressmeddelande 135/2015
21.5.2015 

På veckoslutet förevisar utrikesministeriet utställningen Världen 2030 på festivalen Världen i byn i Helsingfors. Festivalen hålls den 23–24 maj i Kajsaniemiparken och på Järnvägstorget där utrikesministeriets tält finns.

Utställningen Världen 2030 berättar om hur utvecklingssamarbetet har förändrats under 50 års tid. Åskådaren utmanas att begrunda hur man med utvecklingssamarbete kan svara på globala utmaningar. Utställningen riktas till unga och en webbplats som stöder denna öppnas till hösten.

Utrikesministeriet deltar i festivalen i två program i anslutning till det europeiska temaåret för utvecklingssamarbete. På Järnvägstorgets Mekong-scen hålls på lördagen klockan 14.20–15.10 paneldiskussionen "Förändras världen med utvecklingssamarbete?" I diskussionen deltar från utrikesministeriet avdelningschef Pekka Puustinen, från Europeiska kommissionen vice generaldirektör Timo Pesonen och från Kehys ry generalsekreterare Rilli Lappalainen samt europaparlamentariker Heidi Hautala.

På lördagen klockan 15.30–16.10 uppträder Finlands ambassadörer för utvecklingssamarbetets temaår Diandra och Hossni Boudali på Mekong-scenen. Förutom att sjunga berättar de om sina erfarenheter i Kenya, där de i våras bekantade sig med Finlands utvecklingssamarbete.

I anslutning till utställningen och det europeiska temaåret för utvecklingssamarbete kan man i utrikesministeriets tält delta i Kehys kampanj på sociala medier #haluanmaailman.

Det europeiska temaåret för utvecklingssamarbete är även på veckoslutet aktuellt i Kuopio. Utrikesministeriets Europainformation ordnar på fredagen den 22 maj det öppna seminariet "Hur kan man med utvecklingssamarbete främja fred och säkerhet?" på hotell Puijonsarvi. På lördagen presenterar Europainformationen temaåret på evenemanget Möjligheternas torg som ordnas på Kuopio torg.

För mera information: om festivalen Världen i byn, informatör Hanna Päivärinta, tfn 0295 351 370 och om evenemangen i Kuopio, informatör Martti Ruokolainen, tfn 040 510 7518.

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa