Utrikesministeriet understöder Rudolf Holsti-professuren vid Vytautas Magnus-universitetet i Kaunas

Utrikesministeriet understöder Rudolf Holsti-professuren vid Vytautas Magnus-universitetet i Kaunas

Pressmeddelande 100/2017
29.5.2017

Utrikesministeriet har beviljat 20 000 euro till den professur vid Vytautas Magnus-universitetet i Kaunas i Litauen som inrättats till minne av den finländska diplomaten Rudolf Holsti. Professuren är placerad vid fakulteten för politisk forskning och diplomati. Bidraget är av engångsnatur.

Vytautas Magnus-universitetet utnämnde Alpo Rusi, ambassadör emeritus och docent vid Helsingfors universitet, till Rudolf Holsti-professor den 16 maj 2017. Rusi har varit gästprofessor vid universitetet sedan mars 2016.

Som Östersjöstater har Finland och Litauen gemensamma intressen inom EU-politiken och säkerhetspolitiken. Med hjälp av professuren kan man främja den gemensamma synen på områdets nuvarande och framtida utmaningar och intensifiera samarbetet mellan universiteten i Finland och Litauen.

”Ambassadör Rusi har länge och förtjänstfullt arbetat för Finlands bästa i utrikesförvaltningen och i internationella uppdrag. Att han utnämnts till Rudolf Holsti-professor i Kaunas är betydelsefullt för både Finland och Litauen”, säger utrikesminister Timo Soini.  

Genom att inrätta professuren synliggör man dessutom Rudolf Holstis (1881–1945) livsverk. Holsti var utrikesminister i början av Finlands självständighetstid 1919–1922 och under de svåra åren 1936–1938. Han arbetade dessutom som specialsändebud till Nationernas förbund, Riga, Bern och Tallinn.

Ytterligare information: ministerns diplomatiska rådgivare Jussi Tanner, tfn +358 295 350 663.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.