Ulkoministeriö tarkentaa verottomia ostoksia koskevia käytäntöjä

Ulkoministeriö tarkentaa verottomia ostoksia koskevia käytäntöjä

Tiedote 153/2016
19.8.2016

Ulkoministeriö ottaa edustustojen säännöllisissä sisäisissä tarkastuksissa erityiskohteeksi paikallisten sääntöjen noudattamisen verottomissa ostoksissa.

Lisäksi ulkoministeriö antaa Suomen ulkomaanedustustojen päälliköille ohjeen varmistaa, että paikallisten viranomaisten antamia ohjeita henkilökunnan verottomista hankinnoista noudatetaan.

Jokaisen edustuston päällikön tulee käydä ohjeistus ja menettelytavat läpi henkilöstön kanssa.

Lisätietoja: hallintojohtaja Ari Rouhe 040 356 3791