Ulkoministeriö selvittää jalkaväkimiinojen korvaamista

Viime viikolla 14. kesäkuuta ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikön Pertti Torstilan johdolla kokoontunut miinatyöryhmä esitti, että hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta (Utva) käsittelisi jalkaväkimiinojen täyskieltokysymystä vuoden 2001 puolustusselonteon yhteydessä elo-syyskuussa.

Ulkoministeriö valmistelee valiokunnalle myös laajemman miinakatsauksen, jossa tarkastellaan kansainvälistä tilannetta, miinanraivausta ja kansallisia tarpeita.

Valiokunta on vuoden 1997 selvityksen jälkeen käsitellyt miinakysymystä kolmasti. Helmikuussa 1998 Utva päätti jatkaa selvitystä jalkaväkimiinojen korvaamisesta muilla järjestelmillä ja sopi samalla nelivuotisesta (1998-2001), 120 miljoonan markan miinanraivausohjelmasta.

Saman vuoden elokuussa päätettiin, ettei valmiusyhtymiin sisällytetä Ottawan sopimuksen kieltämiä jalkaväkimiinoja. Sovittiin, että korvausohjelmaratkaisuja käsiteltäisiin valmiusyhtymien osalta vuoteen 2001 mennessä ja koko puolustusjärjestelmän osalta uuden puolustusselvityksen yhteydessä vuoteen 2005 mennessä.

Viime vuoden kesäkuussa Utvassa otettiin selvitystyön tavoitteeksi Suomen liittyminen Ottawan sopimukseen vuonna 2006 ja jalkaväkimiinojen korvaaminen muilla keinoin vuoden 2010 loppuun mennessä.

Jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirrot kieltävä Ottawan sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1.3.1999. Sopimukseen on tähän mennessä liittynyt 94 valtiota. Suomi ei liittynyt sopimukseen, mutta varautuu hallituksen vuonna 1997 asettaman miinatyöryhmän selvityksen mukaan jalkaväkimiinojen täyskieltoon ja on valmis korvaamaan jalkaväkimiinat muilla menetelmillä siten, että itsenäinen ja uskottava puolustuskyky säilyy. Korvausohjelman yksityiskohtiin, rahoitukseen ja aikatauluun liittyvää selvitystyötä jatketaan.

Alustavan arvion mukaan korvausohjelmasta aiheutuisi 4.4-4.8 miljardin markan lisärahoitustarve.

Lisätietoja: Timo Kantola/UM, puh: 09 - 1341 5584