Ulkoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi pohjoismaisista rajaesteistä

Ulkoministeriö on valmistellut selontekoa, jonka tarkoituksena on esitellä Pohjoismaiden välisten rajaesteiden ratkaisemiseksi tehtyä työtä hallituskauden aikana sekä lisätä tietoa rajaestetyöstä ja sen keskeisistä toimijoista. Selontekoluonnos on kommentoitavissa lokakuun loppuun asti lausuntopalvelu.fi –sivustolla.

”Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakiviä ja rajaestetyöllä on keskeinen rooli integraation ja liikkuvuuden edistämisessä Pohjolassa. Rajaesteiden purkaminen hyödyttää kaikkia yksilöistä yrityksiin. Onkin tärkeää, että jatkamme aktiivista työtä rajaesteiden poistamiseksi”, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Selontekoa on valmisteltu ulkoministeriössä ja muilla ministeriöillä sekä asianosaisilla viranomaisilla ja rajaestetoimijoilla on ollut mahdollisuus kommentoida selontekoa valmisteluvaiheessa. Edellinen aihetta käsittelevä selonteko on julkaistu vuonna 2012(Linkki toiselle web-sivustolle.) (Eduskunta, pdf). 

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi pohjoismaisista rajaesteistä on julkaistu lausuntopalvelu.fi –sivustolla. Lausuntoaikaa on 30. lokakuuta 2022 asti.

Lisätietoja

  • Ann-Sofie Stude, Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö, puh. 0295 350 351
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi