Utrikesministeriet beviljar 27,5 miljoner euro åt 28 internationella icke-statliga organisationer

Utrikesministeriet beviljar 27,5 miljoner euro åt 28 internationella icke-statliga organisationer

Pressmeddelande 165/2014
15.7.2014

Utrikesministeriet beviljar sammanlagt 27,5 miljoner euro i understöd för 28 internationella icke-statliga organisationers utvecklingssamarbetsprojekt. Projekten främjar bland annat mänskliga rättigheter, demokratisk utveckling, fred och säkerhet samt utvecklingen av rättvis beskattning i utvecklingsländer. Stöd beviljades också för projekt vilkas syften är att främja sexuell och reproduktiv hälsa, ekologisk hållbarhet och förstärkning av det civila samhället.

De 29 projekten som valdes ut genomförs av 28 olika organisationer och de kompletterar Finlands utvecklingspolitiska program. De icke-statliga organisationer som valts till samarbetspartners bedriver påverkande arbete, kampanjer och sakkunnigverksamhet i utvecklingsländer samt producerar tjänster i samarbete med andra aktörer.

Till ansökningsrundan, som pågick under våren 2014, inlämnades 125 ansökningar som gällde tio på förhand fastställda aktuella teman. Organisationerna ansökte om statsunderstöd för nästan 130 miljoner euro.

Organisationer som beviljats stöd vid ansökningen år 2014:

Action Aid Vietnam
AgriCord
Arias Foundation
Center for Economic and Social Rights
CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation)
CSO Partnership for Development Effectiveness
Danish Refugee Council
Financial Transparency Coalition
Handicap International
High Level Task Force for ICPD
International Alert
International Peace Institute
International Centre for Trade and Sustainable Development
International Commission of Jurists
International Disability Alliance
International Federation for Human Rights
International Institute for Sustainable Development
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
International Network for Economic, Social and Cultural Rights
Interpeace
International Union of Forest Research Organizations
Minority Rights Group International
Oxfam
Parliamentarians for Global Action
PEN International
Transparency International
Women's World Banking
World Young Women's Christian Association


Mera information om ansökningen (på engelska):

Mer information: utrikessekreterare Sara Stenroos, enheten för frivilligorganisationer, tel. 0295 351 518